Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri)

Læs om reglerne:

Gaver i den nærmeste familie