Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst)

Skatteloftet fortæller, hvor høj en samlet skatteprocent, du kan komme til at betale af din indkomst.

Fra indkomståret 2010 blev der indført yderligere et skatteloft for positiv nettokapitalindkomst. Positiv nettokapitalindkomst kan højst beskattes med 42 % (2023).