Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.)

Læs om reglerne:

Skat af fri bil (firmabil)