Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.)

Læs om reglerne: 

Skat af fri bil (firmabil)