Værdi af fri bil (beregnes af mindst)

Læs om reglerne:

Skat af fri bil (firmabil)