Rejser du ind i eller ud af Danmark med kontanter eller andre likvide midler, der svarer til en værdi af 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) eller mere, skal du angive beløbet til Toldstyrelsen.  

Det gælder uanset typen af valuta, og uanset om de likvide midler er kontanter, ihændehaverpapirer som fx rejsechecks og checks eller visse former for guld. Guld dækker i denne sammenhæng over guldmønter med et guldindhold på mindst 90 % samt guldbarrer eller -klumper med et guldindhold på mindst 99,5 %.   

Du skal også angive de likvide midler til Toldstyrelsen, selvom du kun er på gennemrejse og befinder dig kort tid i Danmark, fx i bil, tog eller hvis du går i land fra et skib. Du har pligt til at angive de likvide midler, uanset om du rejser som privatperson eller på vegne af en virksomhed.  

Du angiver likvide midler ved at udfylde en angivelsesblanket og indgive den til Toldstyrelsen der, hvor du krydser grænsen. Du kan enten udfylde den relevante blanket på forhånd eller få den udleveret i lufthavnen eller et andet toldsted i forbindelse med din ind- eller udrejse.  

Du skal vælge imellem forskellige blanketter, afhængigt af om du medbringer de likvide midler på vej til eller fra et EU-land eller et ikke-EU-land. Herunder kan du finde blanketterne på dansk og engelsk: 

Hvis du udfylder blanketten på forhånd 

  • Udfyld den relevante blanket 
  • Tag blanketten med i lufthavnen eller til et andet toldsted og få den stemplet af Toldstyrelsen, når du rejser ind i eller ud af Danmark. 
  • Husk at medbringe den stemplede blanket ved ind og/eller udrejse. 

Du skal som udgangspunkt ikke angive uledsagede forsendelser, dvs. forsendelser sendt med erhvervsmæssige transportører af varer eller personer, fx via post, fragt eller kurér. Det gælder uanset beløbets størrelse.  

Toldstyrelsen kan dog kræve, at du udarbejder en indberetningsangivelse inden for en frist på 30 dage, hvis vi finder de likvide midler i forbindelse med en kontrol af forsendelsen. Ved manglende eller ufuldstændig udfyldelse af indberetningsangivelsen inden for fristen kan du risikere at få en bøde. 

Bemærk, at forsendelser, der indgår i transporter af andet end varer og personer, anses som ledsagede, herunder fx pengetransporter.  

Hvis du ikke angiver de likvide midler, herunder alle de oplysninger, som kræves i angivelsesblanketten, kan du risikere at få en bøde og få tilbageholdt dine værdier.  

Vær opmærksom på, at Toldstyrelsen har ret til at undersøge og tilbageholde beløb både under og over 10.000 euro, hvis der er tegn på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle aktiviteter. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.