Virksomheder, der får leveret (importerer) varer fra andre EU-lande, skal ikke betale told (ved handel inden for EU er der tale om levering af varer og ikke import/eksport). Du skal derimod betale moms og evt. punktafgifter.

Virksomheden skal være registreret på indberet.virk.dk til at kunne betale moms eller afgifter.

Læs mere om moms ved køb af varer og ydelser i EU.

Læs mere om køb af varer pålagt nationale punktafgifter fra andre EU-lande.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.