Hvis du har betalt for meget eller for lidt i told eller moms af en pakke, som du har modtaget fra et land uden for EU, kan du søge om at få rettet beløbet.  

Når du har sendt din ansøgning, vil Toldstyrelsen gennemgå den for at vurdere, om du evt. skal have penge tilbage eller skal betale mere.  

Vær opmærksom på, at Toldstyrelsen ikke har noget at gøre med det gebyr, som din transportør opkræver for at toldangive varerne. Hvis du har spørgsmål til gebyret, skal du derfor henvende dig hos transportøren af din pakke.

Søg om rettelse af told og moms  

Før du går i gang med ansøgningen, er det en fordel, hvis du har adgang til alle relevante dokumenter i digitalt format. Det kan være dokumenter som fx handelsfaktura, fragtregning, dokumentet du har modtaget fra transportøren i forbindelse med opkrævningen af told og moms samt billeder af varen. Manglende eller forkerte oplysninger vil give en længere sagsbehandlingstid.  

Hvis du har betalt told og moms af varer, som er importeret fra et land uden for EU, er det i nogle tilfælde muligt at få tilbagebetalt din told og moms. Dette kræver, at Toldstyrelsen retter i oplysningerne i toldangivelsen, der er lavet i forbindelse med din vares import til Danmark.   

Når rettelserne i toldangivelsens oplysninger er foretaget, kan det medføre en godtgørelse af din allerede indbetalte told og moms. Du skal dog være opmærksom på, at det også kan medføre en yderligere opkrævning af told og moms, hvis rettelsen medfører, at der burde være opkrævet mere told og moms.

Her er en række eksempler på tilfælde, hvor du kan søge om at få tilbagebetalt told eller moms for en vare, du har modtaget fra et land uden for EU: 

  • Hvis du sender varer retur til leverandøren. 
  • Hvis du modtager en vare, og den ikke svarer til din bestilling. 
  • Hvis du har modtaget en gave, og værdien af gaven ikke overstiger 45 euro. 
  • Hvis du modtager et samleobjekt, fx frimærker, historiske genstande eller varer, der er over 100 år gamle. 
  • Hvis du har glemt dine ting, fx på en rejse, og får dem tilsendt.

Hvis du ikke ønsker at søge om rettelse af din betaling af told eller moms via vores digitale ansøgningssystem, findes der en række andre muligheder: 

  • Du kan anmode om rettelse af told og moms via skat.dk
  • Du kan sende et fysisk brev til Toldstyrelsen.

Du kan sende brevet til nedenstående adresse:  

Toldstyrelsen 
Nykøbingvej 76 
Bygning 45 
4990 Sakskøbing 
Att: T07, Godtgørelser 

Uanset hvilken af de to muligheder du vælger, er det meget vigtigt, at du nøje beskriver baggrunden for din henvendelse og vedlægger dokumentation, fx handelsfaktura, fragtregning, dokumenter fra transportøren og billeder af varen. Hvis du sender et brev, er det også vigtigt, at dit navn og din adresse fremgår tydeligt, da vi ellers ikke kan identificere dig. Hvis du også oplyser dit telefonnummer, har vi mulighed for at kontakte dig telefonisk.  

Hvis du ønsker at indsende yderligere informationer til en igangværende sag, kan du gøre det via det digitale ansøgningssystem eller via skat.dk.

Der er tale om en igangværende sag, når du tidligere har indsendt en henvendelse til Toldstyrelsen om ændring af told og moms, som du endnu ikke har modtaget en afgørelse på. 

Det er muligt at repræsentere en anden, hvis vedkommende ønsker at søge om ændring af told eller moms. 

I det digitale ansøgningssystem har du mulighed for at oplyse, om du er repræsentant for en anden person. Du har i så fald mulighed for at vedhæfte en fuldmagt. Hvis du anvender en af de andre ansøgningsmuligheder, skal du huske at inkludere den skriftlige fuldmagt.  

Du har mulighed for at vælge en repræsentant, når du ønsker at søge om at få tilbagebetalt told eller moms. 

I det digitale ansøgningssystem kan du oplyse, om du ønsker at lade en anden repræsentere dine interesser i sagen. Du har i så fald mulighed for at vedhæfte en fuldmagt.  

Hvis du lader en anden repræsentere dine interesser i sagen, vil Toldstyrelsen fremover kommunikere med repræsentanten om din sag. 

Som udgangspunkt er det en god idé at indsende din ansøgning hurtigst muligt, når du ønsker at få tilbagebetalt told og moms, da der i nogle tilfælde kan være kort frist for indsendelse af ansøgninger.  

Vi opfordrer til, at du indsender din ansøgning, selvom du mener, at fristen kan være overskredet. Toldstyrelsen vil herefter undersøge, om der kan gives medhold til din ansøgning på baggrund af andre frister.  

Når du har indsendt din ansøgning via ovenstående link, vil din sag blive gennemgået. 

Hvis vi med ansøgningen har modtaget alle nødvendige oplysninger og dokumenter for vores behandling af sagen, modtager du et brev i din indbakke om, at sagen er antaget. Vi starter herefter sagsbehandlingen, og sagen afgøres inden for den frist, der gælder for sagstypen. 

Mangler vi derimod oplysninger til brug for sagsbehandlingen, kan Toldstyrelsen ikke umiddelbart antage sagen. I den situation modtager du i din e-Boks et brev med en oversigt over de oplysninger eller den dokumentation, vi mangler. Du har herefter 30 dage til at sende oplysningerne til os. Modtager vi ikke det nødvendige inden for fristen, kan din sag ikke antages, og vi lukker sagen uden sagsbehandling.  

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden, og fristen for afgørelsen, først starter, når din sag er antaget til sagsbehandling.  

Følgende betingelser skal være opfyldt før en sag kan antages:

  • Ansøgningen er indgivet til en toldmyndighed, der er udpeget til at modtage ansøgninger i medlemsstaten som den kompetente toldmyndighed.
  • Ansøgningen vedrører ikke en afgørelse med samme formål som en tidligere afgørelse rettet til samme ansøger, der i løbet af en etårig periode forud for ansøgningen blev annulleret eller tilbagekaldt med den begrundelse, at ansøgeren undlod at opfylde en forpligtelse, der var pålagt i kraft af denne afgørelse.
  • Alle de oplysninger, som er nødvendige for Toldstyrelsens sagsbehandling af sagen, skal være til stede.