Som privatperson har du mulighed for selv at lave en importangivelse, men det kan alene ske efter aftale med transportøren. Virksomheder skal angive elektronisk.

Den forsendelse/pakke du angiver skal:

 • have en værdi under 1.150 kr. eller
 • være en gave, der er sendt til dig fra en anden privatperson og have en værdi under 360 kr.

Ved forsendelser med varer til en værdi over 1.150 kr. skal du bruge denne vejledning.

Du skal bruge dette enhedsdokument til at udfylde importangivelsen. Dokumentet skal udfyldes med letlæselig skrift. 

Enhedsdokumentet består af otte sider. Sidenummeret står bl.a. i øverste venstre hjørne af blanketten. Du skal udfylde side 6 og 7. Ekspeditionsstedet beholder side 6. Du får side 7 tilbage påført importangivelsens MRN-nr., der er dokumentation for angivelsen. 

Rubrik 1 - Angivelse (D.E. 1/1 og 1/2)

 • Udfyld første underrubrik med "IM".
 • Udfyld anden underrubrik med "A" (Standardangivelse).

Rubrik 2 - Afsender (D.E. 3/1)

 • Udfyld navn og adresse inkl. land på eksportøren (afsenderen) af varerne.

Rubrik 3 - Formularer

 • Omfatter importangivelsen kun én slags varer, skal du ikke skrive noget i rubrik 3.
 • Er der flere forskellige varer, skal du bruge en eller flere "supplementsangivelser". Hvis der hører f.eks. to supplementsangivelser til, skal du skrive henholdsvis 1/3, 2/3 og 3/3.

Rubrik 5 - Vareposter

 • Skriv det samlede antal varearter (varekoder), der er i angivelsen.

Rubrik 6 - Kolli i alt

 • Skriv det samlede antal kolli/pakker, der er i angivelsen.

Rubrik 7 - Referencenummer (D.E. 2/5)

 • Skriv et referencenummer (LRN), du selv finder på. Det må IKKE være dit CPR-nummer og der kan maks. være 31 karakterer i referencenummeret. Du kan både bruge tal og bogstaver.

Rubrik 8 - Modtager (D.E. 3/15 og 3/16)

 • Skriv det særlige EORI-nummer for privatpersoner: DK09999981 samt dit/modtagerens navn og adresse.

Rubrik 12 -Værdioplysninger (D.E. 4/19)

 • Angiv transportomkostningerne i den fakturerede valuta samt koden for valutaen. Find valutakoderne.

Rubrik 14 - Klarerer/Repræsentant (D.E. 3/17, 3/18, 3/19 og 3/20)

 • Hvis du selv angiver dine egne varer, er der ikke nogen repræsentant. Derfor skal du angive samme oplysninger her som i rubrik 8.
 • Hvis du er en anden end modtageren, skal du skrive det særlige EORI-nummer for privatpersoner: DK09999981 samt dit navn og adresse.

Rubrik 30 - Varernes placering (D.E. 5/23)

 • Skriv navn og adresse på det toldekspeditionssted, hvor varerne befinder sig (oplyst af transportøren).

Rubrik 31 - Kolli og varebeskrivelse (D.E. 6/8 og 6/10)

 • Angiv antallet af kolli (pakker) og en detaljeret beskrivelse af varen/varerne.

Rubrik 32 - Varepost nr. (D.E. 1/6)

 • Angiv varepostens løbenummer i rækken af det antal vareposter, der er oplyst i rubrik 5. Hvis der f.eks. er to vareposter, skal du skrive "1" ved den første og "2" ved den næste.

Rubrik 33 - Varekode (D.E. 6/14)

Rubrik 35 - Bruttovægt (D.E. 6/5)

 •  Angiv bruttovægten for den enkelte varepost. Vægten kan angives med op til seks decimaler (fx 1,123456 kg).

Rubrik 37 - Procedurekode (D.E. 1/10 og 1/11)

 • Første underrubrik:
  • Skriv 4000, når det er import fra ikke-EU-lande eller
  • Skriv 4900, når det er import fra de særlige fiskale områder (fx Kanarieøerne og Ålandsøerne)
 • Anden underrubrik:
  • Skriv C07, når det er forsendelser under 1.150 kr eller
  • Skriv C08, når det er gaver fra privatperson til privatperson - forsendelser med en værdi under 360 kr.

Rubrik 40 - Summarisk angivelse/forudgående dokument (D.E. 2/1 og 2/3)

 • Skriv trackingnummeret på din pakke.

Rubrik 41 -  supplerende enheder (D.E. 6/2)

 • Udfyld kun rubrikken, hvis forsendelsen indeholder punktafgiftspligtige varer, der ikke er omfattet af RFO 1186/2009 art. 24, eller hvis der er tale om en gave, der indeholder punktafgiftspligtige varer omfattet af RFO 1186/2009 art. 27.
 • Hvis forsendelsen indeholder punktafgiftspligtige varer, skal grundlaget for beregning af afgifter oplyses, f.eks. vol% og liter.

Rubrik 46 - Statistisk værdi (D.E. 4/18)

 • Angiv varens værdi (uden fragt) i den fakturerede valuta samt koden for valutaen. Find valutakoderne.

Rubrik 54 - Sted og dato

 • Underskriv enhedsdokumentet. Enhedsdokumentet skal underskrives af den person, som står i rubrik 14 som repræsentant.