Beregningen er vejledende

Her kan du foretage en simpel beregning af, hvordan du kan betale din gæld til det offentlige.
Brug beregningen som et vejledende eksempel, da den ikke tager højde for særlige forhold i din økonomiske situation.

Betal hele beløbet 

Jo før du betaler din gæld, jo mindre skal du betale i renter.

Vær opmærksom på, at du stadig kan have gæld, som ikke kan betales, fordi vi er ved at undersøge den.

Betal nu

Søg om at betale gælden i afdrag

Gældsstyrelsen afgør, om du kan få en afdragsordning. Vi beregner afdraget ud fra din indkomst eller dit budget.

Søg afdragsordning

Hvis du ikke betaler

Vi kan rykke for din gæld

Vi kan trække din gæld fra din løn

Vi kan modregne dine offentlige ydelser

Vi kan foretage udlæg i dine ejendele

Din gæld øges årligt med 9,9%