Når du som privatperson får tilsendt en gave fra en anden privatperson fra et land uden for EU, skal du betale moms og told, når gaven er mere end 360 kroner værd.

  • Transportøren opkræver told, moms og eventuelt et gebyr for at fortolde gaven.
  • Indeholder gaven spiritus, vin, parfume eller tobaksvarer, gælder der særlige regler.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter