Blanketnr.
13.043
Formål med blanketten

Blanketten bruges ved ansøgning om bevilling vedr. status som registreret eksportør. Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Toldstyrelsen skal filen først gemmes på din egen computer, herefter udfyldes blanketten, udskrives og underskrives før filen vedhæftes mailen til os.

Blanketten sendes til SKAT: rex@toldst.dk

OBS: 

I forbindelse med ansøgningen skal det bemærkes, at det ikke er obligatorisk at underskrive rubrik 6 på ansøgningsblanketten. Kommissionen gør dog altid følgende oplysninger tilgængelige for offentligheden uanset om I underskriver rubrik 6: 

1. den registrerede eksportørs nummer 

2. datoen for registreringen af den registrerede eksportør 

3.datoen for tilbagekaldelsen af registreringen, hvor det er relevant  

4.oplysninger om, hvorvidt registreringen også gælder eksport til Norge, Schweiz eller Tyrkiet  

5.datoen for seneste synkronisering mellem REX-systemet og det offentlige websted. 

PDF-udgave

Hent blanket 13.043

(Print: Markér "Fit"/"tilpas udskrift")

OBS: Du kan også sende en digital ansøgning om registrering i REX. Det gør du ved at tilgå systemet EU Customs Trader Portal. Her kan du efterfølgende også tilrette oplysninger i din godkendte registrering.

Læs mere om registrering i REX-systemet.

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen