Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Collapse E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.4.1 MineralolieprodukterE.A.4.1 Mineralolieprodukter
Collapse E.A.4.2 Kul og affaldsvarmeE.A.4.2 Kul og affaldsvarme
E.A.4.2.1 Regel og lovgrundlag
E.A.4.2.2 Kulprodukter og affaldsvarme omfattet af reglerne
E.A.4.2.3 Affald omfattet af afgiftspligten
E.A.4.2.4 Virksomheder omfattet af reglerne
Expand E.A.4.2.5 Afgiftens størrelse og beregningE.A.4.2.5 Afgiftens størrelse og beregning
Expand E.A.4.2.6 Opgørelse og afregning for kul mv.E.A.4.2.6 Opgørelse og afregning for kul mv.
Expand E.A.4.2.7 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde (affaldsvarmeafgiften)E.A.4.2.7 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde (affaldsvarmeafgiften)
Expand E.A.4.2.8 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde (tillægsafgiften)E.A.4.2.8 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde (tillægsafgiften)
E.A.4.2.9 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
Expand E.A.4.3 ElektricitetE.A.4.3 Elektricitet
Expand E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas mv.E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas mv.
Expand E.A.4.5 KuldioxidE.A.4.5 Kuldioxid
Expand E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgiftE.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift
Expand E.A.4.7 Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifterE.A.4.7 Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
E.A.4.8 Tilskud til dækning af energispareafgift af el mv.
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Expand E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Expand E.A.9 Afgifter af spil <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>E.A.9 Afgifter af spil [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.4.2 Kul og affaldsvarme

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag (E.A.4.2.1)
  • Kulprodukter og affaldsvarme omfattet af reglerne (E.A.4.2.2)
  • Affald omfattet af afgiftspligten (E.A.4.2.3)
  • Virksomheder omfattet af reglerne (E.A.4.2.4)
  • Afgiftens størrelse og beregning (E.A.4.2.5)
  • Opgørelse og afregning for kul mv. (E.A.4.2.6)
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde (affaldsvarmeafgiften) (E.A.4.2.7)
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde (tillægsafgiften) (E.A.4.2.8)
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse (E.A.4.2.9).
Fik du svar på dine spørgsmål?