Hvis du er registreret som arbejdsgiver, fordi du skal indeholde A-skat og am-bidrag af dine ansattes løn, skal du hver måned oplyse eIndkomst om du har udbetalt løn til ansatte.

Hvis du ikke har udbetalt løn i en måned, skal du indberette en nulangivelse i eIndkomst:

Du indberetter nulangivelsen i menupunktet

  • Indberet nulangivelse
  • Vælg hvilken måned og år du skal indberette for
    • Det er kun offentlige virksomheder, der skal angive om det er forud eller bagud
  • Vælg Fortsæt
  • Vælg Bekræft - på næste side

 

Hvis du kun har indberettet lønoplysninger, hvori der hverken er A-skat eller am-bidrag (feltnr. 15 og 16), skal du også indberette en nulangivelse. Det kan fx være

  • Du har kun én medarbejder, hvis løn alene er fri bil.

Særlige situationer
Du må ikke indberette nulangivelser for måneder, der ligger 3 år eller længere tilbage af hensyn til forældelsesfristen på foreløbigt fastsatte krav på A-skat og am-bidrag.

Hvis du har indberettet for en måned, og derefter tilbagefører det du har indberettet, uden at du indberetter nye oplysninger, så skal du også indberette en nulangivelse for måneden.  Ellers er der ikke indberettet for måneden.

Vær opmærksom på, at det er den indberettede dispositionsdato (lønudbetalingsdato), der er afgørende for, om der skal indberettes en nulangivelse for en måned. Hvis fx lønperioden er fra 1.4.2018 til 30.4.2018, men dispositionsdatoen er den 1.5.2018, skal der indberettes en nulangivelse for april 2018 (med mindre lønnen for marts har haft dispositionsdato i april 2018).

Hvis du undlader at indberette
Har du hverken indberettet løn eller nulangivelse for en måned, vil vi først sende en påmindelse til dig. Hvis du fortsat ikke indberetter, vil A-skat og am-bidrag blive foreløbigt fastsat til et beløb, som skal betales, sammen med en afgift på 800 kr.

Du får kun en påmindelse, hvis vi har en mailadresse til dig. Den kan du give os, når du er logget ind i TastSelv Erhverv. Find menupunktet Kontakt -> Generelle kontaktoplysninger.