I dette afsnit kan du læse om:

 • Nettoferiepenge. Feriepenge, der skal indberettes som nettoferiepenge (efter skat) for funktionærer, der:
  • fratræder før 01.09.2019
  • har tilgodehavende ferie optjent til og med 31.08.2019
  • fratræder efter 31.08.2019, og feriepengeudbetaler er FerieKonto eller en feriekasse
 • Bruttoferiepenge. Feriepenge, der skal indberettes som bruttoferiepenge (før skat) for:
  • funktionærer med tilgodehavende ferie optjent fra 01.09.2019, og feriepengeudbetaler er arbejdsgiver selv eller en administrativ feriepengeudbetaler

Se eksempler på indberetning af feriepenge for fratrædende funktionærer.

Nettoferiepenge

Feriepenge indberettes som nettoferiepenge (efter skat) for funktionærer, der:

  • fratræder før 01.09.2019
  • har tilgodehavende ferie optjent til og med 31.08.2019
  • fratræder efter 31.08.2019, og feriepengeudbetaler er FerieKonto eller en feriekasse

Fælles for disse fratrædende funktionærer er, at deres feriepenge beskattes ved optjening. Derfor skal det samlede optjente feriepengebeløb indberettes i felt 13, og der skal ske indeholdelse og indberetning af am-bidrag og A-skat. Samtidig skal de optjente nettoferiepenge og de tilhørende feriedage indberettes pr optjeningsår.

Indberetning af optjente feriepenge sker således:

Felt

Indhold

Dette skal du indberette

13

Am-bidragspligtig A-indkomst

Det samlede optjente feriepengebeløb, før fradrag af am-bidrag og A-skat

15

A-skat

A-skatten af feriepengene

16

Am-bidrag

Am-bidrag af feriepengene

200

Løntimer

0 i løntimer for feriepengene

209

Se-nr. på feriepengeudbetaler

Se-nr. på den, der skal udbetale nettoferiepengene når den optjente ferie til sin tid afholdes. Enten FerieKontos se-nr. 33088566, eller se-nummeret på en feriekasse.
Hvis ferieåret er 2018 eller 2019, kan det også være arbejdsgivers eget se-nr. eller en administrativ feriepengeudbetaler

Intet nr. 

Fratrædelsesdato

Den dato funktionæren fratræder. Som regel den sidste i en måned.

Intet nr.

Ferieår*

Det år, hvor de nedenfor specificerede, tilgodehavende feriepenge og -dage er optjent.
Ferieår angives således:
2018 = Optjeningsperiode 01.01.2018-31.12.2018
2019 = Optjeningsperiode 01.01.2019-31.08.2019
9999 = Optjeningsperiode 01.09.2019-31.08.2020
2020 = Optjeningsperiode 01.09.2020-31.08.2021
2021 = Optjeningsperiode 01.09.2021-31.08.2022
Osv.

Intet nr.

Restferiedage*

Antal tilgodehavende feriedage for ovenstående ferieår

Intet nr.

Nettoferiepenge*

Tilgodehavende nettoferiepenge for ovenstående ferieår - beløbet efter fradrag af am-bidrag og A-skat.

*Er der restferiedage for mere end ét år, skal felterne Ferieår, Restferiedage og Nettoferiepenge gentages for hvert år.

 

Bruttoferiepenge

Feriepenge indberettes som bruttoferiepenge for funktionærer med tilgodehavende ferie optjent fra 01.09.2019, og feriepengeudbetaler er arbejdsgiver selv eller en administrativ feriepengeudbetaler. Disse feriepenge beskattes først ved udbetaling i forbindelse med ferieafholdelse og skal derfor ikke indberettes i felt 13 ved optjening/beregning.

Indberetning af feriepengene sker således:

Felt

Indhold

Dette skal du indberette

209

Se-nr. på feriepengeudbetaler

Se-nr. på den, der skal udbetale feriepengene. Ved bruttoferiepenge vil det altid være arbejdsgiver selv eller en administrativ feriepengeudbetaler.

Intet nr.

Fratrædelsesdato

** Se nedenfor, hvis fratrædelsesdato ligger efter 31.08.2020

Den dato funktionæren fratræder. Som regel den sidste i en måned. For bruttoferiepenge vil det altid være efter 31.8.2019.

Intet nr.

*Ferieår** Se nedenfor, om ferieår 9999, hvis medarbejder fratræder efter 31.08.2020

Det år, hvor de nedenfor specificerede, tilgodehavende feriepenge og -dage er optjent. Ferieår angives således
9999 = Optjeningsperiode 01.09.2019-31.08.2020
2020 = Optjeningsperiode 01.09.2020-31.08.2021
2021 = Optjeningsperiode 01.09.2021-31.08.2022
Osv.

Intet nr.

*Restferiedage

Antal tilgodehavende feriedage (med to decimaler) for ovenstående ferieår

Intet nr.

*Bruttoferiepenge

Tilgodehavende bruttoferiepenge for ovenstående ferieår. Det vil sige uden fradrag af am-bidrag og A-skat.

* Er der restferiedage for mere end ét år, skal de tre nederste felter gentages for hvert år.

** Når fratrædelsesdato ligger efter 31.08.2020, skal der for ferieår 9999 kun foretages indberetning i felterne 209, 210 og 211, som beskrevet i afsnittet Optjente feriepenge for fortsættende funktionærer.