Der er mange ting, du skal holde styr på, når du skal i gang med at importere varer fra et land uden for EU. Nedenfor har vi samlet en række oplysninger, der gør det nemmere for dig at komme godt i gang med et importere varer fra lande uden for EU.

Hvis din virksomhed skal importere varer fra lande uden for EU, skal den importregistreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk. Registreringen er nødvendig for at kunne importere varer og lave importangivelser.

Læs mere om registrering som importør.

Stil sikkerhed for tolden

Din virksomhed skal i de fleste tilfælde stille sikkerhed for den told, den skal betale for varer, den importerer til Danmark fra et land uden for EU. 

Der findes flere muligheder for at stille sikkerhed. Blandt andet:

  • Den såkaldte "SKATs sikkerhedsstillelsesordning"
    Virksomheden stiller sikkerhed for tolden via en kreditordning, der betales til en gang om måneden. Du kan søge om at deltage i sikkerhedsstillelsesordningen.
  • Anden sikkerhed
    Kontant indskud eller bankgarantier.

Læs mere om sikkerhedsstillelse.

Varer, der ankommer til Danmark fra et land uden for EU, skal angives elektronisk i Importsystemet. Du kan gøre det selv eller få en speditør eller transportør gøre det for dig.

Læs mere om importangivelser.

Din virksomhed skal have et EORI-nummer, for at importere varer til EU, herunder Danmark. Dette får du automatisk tildelt, når du registrer dig som importør. EORI-nummeret er dit CVR-nummer med DK foran.

Læs mere om EORI-numre.

Du skal også bruge varekoden på din vare, da den angiver, hvilke varer du importerer og sørger for, at du betaler den korrekte told.

Læs mere om, hvor du finder varekoder.

Blanketter, dokumenter og koder

Du skal bruge en række blanketter, dokumenter og koder til at lave selve toldangivelsen i importsystemet. Hvilke blanketter, dokumenter og koder, der er relevante for din virksomhed, kommer an på, hvilken type vare virksomheden importerer.

Læs mere om blanketter, dokumenter og koder.

Du skal være opmærksom på, at der kan være krav til dokumentation for varens oprindelsesland i form af et oprindelsesbevis, hvis varen er fra et land uden for EU. 

Læs mere om varens oprindelse.

Når en vare bliver importeret fra et land uden for EU, skal virksomheden eventuelt betale told, før varen kan frigives. Du kan betale tolden via forskellige betalingsordninger:

  • Via kreditordning og sikkerhedsstillelse, med månedlig afregning.
  • Kontant (5-dages afregning)

Læs mere om betaling af told.

For virksomheder med faste eller hyppige importforsendelser fra lande uden for EU kan det være en fordel at ansøge om relevante toldbevillinger. Bevillingerne kan give adgang til en eller flere fordele i toldlovgivningen, såsom mere simple toldprocedurer.

Det kan for eksempel være en fordel for virksomheden at få en bevilling til midlertidig opbevaring (MIO), som giver virksomheden mulighed for at opbevare ikke-EU-varer midlertidigt, mens varerne afventer at komme under en toldprocedure. Varer kan være under midlertidig opbevaring i højst 90 dage. 

Læs mere om toldbevillinger.


Du skal være opmærksom på, at der kan være særlige bestemmelser for nogle varetyper, fx lægemidler, fødevarer, levende dyr m.m., som skal angives i toldsystemet i forbindelse med import.

Læs mere om varebestemmelser.


Du skal være opmærksom på, at varer, der sendes mellem EU-lande, ikke bliver udsat for toldkontrol. Der er derimod toldkontrol af udvalgte varer, som bliver importeret til Danmark fra et land uden for EU. 

Når du indfører varer fra lande uden for EU, skal du også betale importmoms. Du skal beregne importmoms på 25 procent af toldværdien tillagt eventuelle yderligere transport- og forsikringsomkostninger.

Importmomsen oplyser og afregner du via virksomhedens momsindberetning. Importmomsen kan du dog trække fra ligesom moms på varer, som du køber af en dansk virksomhed. Læs mere om, hvordan du indberetter din handel med udlandet.

Når du køber ydelser i lande uden for EU, gælder der andre regler.

Læs mere om moms ved handel med lande uden for EU.

Punktafgifter er særlige afgifter på for eksempel øl, vin, spiritus og chokolade. Hvis du importerer punktafgiftspligtige varer fra lande uden for EU, skal virksomheden registreres for afgiften og stille sikkerhed for punktafgiften.

Læs mere om punktafgifter ved køb af varer fra lande uden for EU