02.042 EN - Certificate of Residency / Hjemstedserklæring

Form no.

02.042 EN

About the form

Forbeholdt selskaber og foreninger 

For companies and associations only


Dansk
Blanketten skal anvendes til bekræftelse af en virksomheds skattemæssige hjemsted i Danmark, når der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med landet. Bemærk, at:

•    Hvis der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal blanket 02.042A anvendes. 

•    En liste over lande, der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan findes her.


English 
This form should be used to confirm a company's tax domicile (Certificate of Residency) when a double taxation treaty has been concluded with the country. Please note:

•    If a double taxation treaty has not been concluded, please use form 02.042A

•    A list of countries with which a double taxation treaty has been concluded can be found here.


Vejledning / Instruction

Hent blanket / Download form 02.042

OBS! Forbeholdt selskaber og foreninger 

Note! For companies and associations only

•    Husk at læse ovennævnte tekst og blanketten grundigt igennem.
•    Blanketter, der ikke er udfyldt korrekt, vil blive returneret uden stempel og underskrift. Vi vil forklare, hvad problemstillingen er, så du kan udfylde blanketten korrekt. 

•    Please read the above text and form carefully.
•    Forms that are not completed correctly will be returned without stamp and signature. We will explain what the problem is, so that you can complete the form correctly. 

Forventet behandlingstid: 60 dage

Expected processing time: 60 days


OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

NOTE! Please save the form on your computer before completing it. Otherwise, the data you enter may not be saved.

Please note

Note: Please save the form on your computer before you complete it. Otherwise, you may lose unsaved data.