Go to content

02.036A_FR/EN - Domicile et situation fiscale en présence d'une convention contre la double imposition / Residence and tax liability if a double taxation treaty exsists

Form no.

02.036A_FR/EN

About the form

Forbeholdt personer og enkeltmandsvirksomheder

Réservé aux personnes physiques et aux entreprises individuelles

Dansk
Blanket 02.036A bruges til at bekræfte en persons bopæls- og skatteforhold enten i Danmark eller i udlandet, når Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Bemærk, at:

•    Hvis der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal blanket 02.036 bruges.

•    En liste over lande, der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan findes her.

•    Både Skattestyrelsen og udenlandske skattemyndigheder kan bruge blanketten.

Vi bruger blanketten til at bekræfte, at vi anser personen for at være fuldt skattepligtig til Danmark efter de danske skatteregler for personer, der er bosiddende i Danmark. Det gør vi i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Personen bliver dermed globalindkomstbeskattet i Danmark af hele sin indkomst.

Hvis du også er fuldt skattepligtig til et andet land og bliver globalindkomstbeskattet der, kan du ansøge om at få skattemæssigt hjemsted i dette land. Dette afgør vi efter artikel 4, stk. 2, i den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Du ansøger ved at skrive til os via skat.dk/tastselv. Log på, og vælg ’kontakt’ i højre hjørne.

Francais
Le formulaire 02.036A doit être utilisé pour obtenir une attestation qui confirme le domicile et la situation fiscale d’une personne soit au Danemark, soit à l’étranger dans les cas où le Danemark a conclu une convention contre la double imposition avec le pays en question. Il est à noter que:
•    Si aucune convention contre la double imposition est signée, le formulaire 02.036 est à utiliser. 

•    Une liste des conventions contre la double imposition en vigueur est accessible ici. 

•    Le formulaire peut être utilisé aussi bien par la Direction générale danoise des Impôts que par les autorités fiscales étrangères.

Nous l’utilisons pour confirmer que nous considérons que la personne est entièrement assujettie à l’impôt au Danemark en vertu de la législation fiscale danoise pour les personnes y résidant. Nous le faisons conformément à l’article 4(1) de l’actuelle convention de double imposition. La personne est donc soumise à l’impôt sur le revenu au Danemark, qui impose la totalité de ses revenus mondiaux. 

Si vous êtes aussi entièrement assujetti(e) à l’impôt dans un autre pays qui impose vos revenus mondiaux, vous pouvez effectuer une demande de résidence dans ce pays pour des raisons fiscales. Nous avons déterminé ceci conformément à l’article 4(2) de l’actuelle convention de double imposition. Vous pouvez faire votre demande en nous écrivant sur skat.dk/contact. Connectez-vous et choisissez Individuals à Non-Danish income matters.


Vejledning / Instructions /Instruction

Hent blanket / Télécharger le formulaire/ download form 02.036A FR/EN

OBS! Forbeholdt personer og enkeltmandsvirksomheder

Réservé aux personnes physiques et aux entreprises individuelles

•    Husk at læse ovennævnte tekst og blanketten grundigt igennem.
•    Blanketter, der ikke er udfyldt korrekt, vil blive returneret uden stempel og underskrift. Vi vil forklare, hvad problemstillingen er, så du kan udfylde blanketten korrekt.

•    Veuillez lire attentivement le texte ci-dessus et le formulaire.
•    Les formulaires qui ne sont pas dûment complétés seront retournés sans cachet ni signature. Le cas échéant, nous vous expliquerons le problème afin que vous puissiez compléter le formulaire correctement. 

Forventet behandlingstid: 60 dage 

Réponse prévue dans: 60 jours 

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

ATTENTION! Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur avant de commencer à le compléter. Sans cela, vous risquez que vos informations ne soient pas enregistrées.