Go to content

02.036 FR/EN - Domicile et situation fiscale / Residence and tax liability

Attestation af bopæls- og skatteforhold/Domicile et situation fiscale

Form no.

02.036 FR/EN

About the form

Forbeholdt personer og enkeltmandsvirksomheder

Réservé aux personnes physiques et aux entreprises individuelles

Dansk
Blanketten skal anvendes til bekræftelse af en persons bopæls- og skatteforhold i udlandet eller i Danmark, når der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med landet. Bemærk, at:

•    Hvis der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal blanket 02.036A anvendes.

•    En liste over lande, der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan findes her.

•    Blanketten kan bruges af såvel Skattestyrelsen som af en udenlandsk skattemyndighed.

Francais
Le formulaire doit être utilisé pour obtenir une attestation qui confirme le domicile et la situation fiscale d’une personne à l’étranger ou au Danemark dans les cas où aucune convention contre la double imposition n’est conclue avec le pays. Il est à noter que:
•    Si une convention contre la double imposition est signée, le formulaire 02.036A est à utiliser. 

•    Une liste des conventions contre la double imposition en vigueur est accessible ici. 

•    Le formulaire peut être utilisé par la Direction Générale Danoise des Impôts ou par une autorité fiscale étrangère. 


Vejledning / Instructions/ Instruction

Hent blanket / Télécharger le formulaire/download form 02.036 FR/EN

OBS! Forbeholdt personer og enkeltmandsvirksomheder 

Réservé aux personnes physiques et aux entreprises individuelles 

•    Husk at læse ovennævnte tekst og blanketten grundigt igennem. 
•    Blanketter, der ikke er udfyldt korrekt, vil blive returneret uden stempel og underskrift. Vi vil forklare, hvad problemstillingen er, så du kan udfylde blanketten korrekt. 

•    Veuillez lire attentivement le texte ci-dessus et le formulaire.
•    Les formulaires qui ne sont pas dûment complétés seront retournés sans cachet ni signature. Le cas échéant, nous vous expliquerons le problème afin que vous puissiez compléter le formulaire correctement. 

Forventet behandlingstid: 60 dage 

Réponse prévue dans: 60 jours 

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

ATTENTION! Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur avant de commencer à le compléter. Sans cela, vous risquez que vos informations ne soient pas enregistrées.