Go to content

02.037 ES/EN - Situación de domicilio y situación fiscal / Residence and tax liability

Form no.

02.037 ES/EN

About the form

Forbeholdt personer og enkeltmandsvirksomheder                

Personas reservadas y empresas individuales

Dansk
Blanketten skal anvendes til bekræftelse af en persons bopæls- og skatteforhold i udlandet eller i Danmark, når der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med landet. Bemærk, at:

•    Hvis der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal blanket 02.037A anvendes.

•    En liste over lande, der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan findes her.

•    Blanketten kan bruges af såvel Skattestyrelsen som af en udenlandsk skattemyndighed.

Español
El formulario deberá utilizarse para confirmar la residencia a efectos fiscales para particulares dentro o fuera de Dinamarca en el caso de que no se haya celebrado ningún Convenio de doble imposición con el correspondiente país. Tenga en cuenta que:

•    Si hay acuerdo de doble imposición, deberá utilizarse el formulario 02.037A 

•    La lista de países con los que hay acuerdo de doble imposición puede encontrarse aquí. 

•    El formulario podrá ser utilizado tanto como por la Agencia Tributaria danesa como por una autoridad fiscal extranjera. 


Vejledning / Guía / Instruction

Hent blanket / Descargar el formulario / download form 02.037 ES/EN

OBS! Forbeholdt personer og enkeltmandsvirksomheder 

Formulario reservado únicamente para particulares y sociedades unipersonales 

•    Husk at læse ovennævnte tekst og blanketten grundigt igennem.
•    Blanketter, der ikke er udfyldt korrekt, vil blive returneret uden stempel og underskrift. Vi vil forklare, hvad problemstillingen er, så du kan udfylde blanketten korrekt.

•    Lea detenidamente tanto el formulario como el texto anterior.
•    Los formularios que no estén debidamente completados se devolverán sin sello ni firma. Le indicaremos cuál es el problema para que pueda cumplimentar correctamente el formulario.

Forventet behandlingstid: 60 dage 

Respuesta prevista en: 60 días 

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

NOTA! Guarde el formulario en su ordenador antes de proceder a rellenarlo. De lo contrario, habrá riesgo de que sus datos no se guarden