Go to content

04.069 EN/DE/PL/DK - Supplementary information to the tax assessment notice

Form no.

04.069 EN/DE/PL/DK

About the form

Supplementary information to the tax assessment notice/
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid/
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego/
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen.

English:
This form is for taxpayers who receive a tax assessment notice without first submitting a tax return. The form should only be used if the taxpayer is not able to use E-tax (TastSelv).

If you submit the form by email as an attached file, save the file on your computer before attaching it.

Submit the completed form by logging on at skat.dk/tastselv and selecting:

Contact → Write to us → Submit tax return for 2023 → Tax return for non-Danish tax matters.

-------

Dansk:
Denne blanket er beregnet for personer, der modtager en årsopgørelse uden først at sende oplysningsskema. Blanketten skal kun bruges, hvis personen ikke selv kan bruge TastSelv.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen. 

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på skat.dk og vælge

’Kontakt’ → ’Skriv til os’ → Indsend oplysningsskema for 2023 → Oplysningsskema for udlandsforhold.

You can also send the form by regular post/ Du kan også sende blanketten som fysisk post.

Address/ Postadresse:
Skattestyrelsen 
Postboks 9 
DK-4930 Maribo


Hent blanket/Download form 04.069 2024

2023  2022  2021  2020 


Please note:
Note: Please save the form on your computer before you complete it. Otherwise, you may lose unsaved data.

Bemærk:
Gem blanketten på din computer, før du udfylder den. Ellers kan du miste data, der ikke er gemt.

For users of Apple products:
We often receive forms with empty fields from users who completed their forms in the Safari browser or Mac Image Viewer. The fields are empty due to a technical error in the PDF. We therefore recommend Mac users to complete their forms in another browser or use other software and then submit them to us.

For brugere af Apple-produkter:
Vi modtager ofte blanketter med tomme felter fra brugere, der har udfyldt deres blanketter i Safari-browseren eller Mac Image Viewer. Felterne er tomme på grund af en teknisk fejl i PDF-filen. Vi anbefaler derfor Mac-brugere at udfylde deres blanketter i en anden browser eller bruge anden software og derefter sende dem til os.