Gå til indhold

Svenske sociale bidrag

Afgørelser om social sikring træffes i Danmark af Udbetaling Danmark, se atp.dk. I Sverige, se skatteverket.se om socialavgifter.

Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, er du som hovedregel socialt sikret i Danmark.