Gå til indhold

Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med en afgørelse eller med selve sagsbehandlingen, kan du enten:

  • klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen,
  • gøre indsigelse over sagsbehandlingen, eller
  • indbringe afgørelsen for domstolene.