Gå til indhold

Skat af hybride obligationer

Indtil 1. januar 2020 var visse hybride obligationer omfattet af kursgevinstloven, som følge af særlige regler i ligningsloven og kursgevinstloven. De blev beskattet som andre obligationer, og din bank indberettede om renter, handler og beholdning. Men med den nye lovændring vil der være hybride obligationer, der ikke længere er omfattet af kursgevinstloven, men derimod beskattes efter statsskatteloven.

Fra indkomståret 2020 indberetter din bank derfor ikke om afkast, handler og beholdning for en lang række hybride obligationer, som er omfattet af lovændringen. Af samme grund kan du ikke længere se oplysninger om disse hybride obligationer i dine skatteoplysninger på skat.dk.

For de obligationer, der ikke er indberettet af din bank, skal du selv oplyse om de løbende indtægter (renter/afkast) på din årsopgørelse. Du skal også selv opgøre og oplyse om gevinst og tab ved salg og indfrielse. Læs mere i afsnittet "Det skal du skrive på din årsopgørelse".