Blanketnr.
03.068
Formål med blanketten

Foreninger, fonde, religiøse samfund, institutioner mv. kan søge om at blive godkendt til at modtage:

  • fradragsberettigede velgørende gavebidrag efter ligningslovens § 8 A og/eller
  • fradragsberettigede velgørende gavebidrag, der gives i mindst 10 år (løbende ydelser) efter ligningslovens § 12, stk. 3.

Ansøgningen skal være modtaget digitalt i Skatteforvaltningen senest den 1. oktober i det kalenderår, der ansøges for.

Læs mere i bekendtgørelsen (retsinformation).

Digital løsning

Log på med foreningens mv. NemID/MitID og udfyld den digitale blanket

Link til digital løsning

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen