Som virksomhed kan du i nogle tilfælde trække momsen fra på dine biludgifter. Det afhænger af, hvad du bruger bilen til, og hvilken bil det er.

Momsmæssigt er biler inddelt i tre kategorier:

  • Personbiler og motorcykler
  • Varebiler til og med tre tons
  • Varebiler over tre tons

Du kan ikke trække momsen fra biler på hvide plader.

Fradragsret ved køb Intet fradrag.
Fradragsret ved leje eller leasing Intet fradrag, hvis lejeperioden er under seks måneder.

Hvis lejeperioden er over seks måneder, og mindst ti procent af kørslen vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter, kan du få et begrænset fradrag. Fradragets størrelse vil fremgå af den faktura, du får fra udlejningsvirksomheden.
Fradragsret ved drift Intet fradrag.

Du kan dog trække momsen fra broafgiften, hvis I kører over Øresund.
Moms ved salg Du skal ikke beregne moms ved salg.

Hvis du udlejer biler eller har en køreskole, gælder der særlige regler.

Udlejningsvirksomheder og køreskoler (Den juridiske vejledning)

Du bruger kun bilen til virksomhedens momspligtige formål:
Fradragsret ved køb Fuldt fradrag.
Fradragsret ved leje eller leasing Fuldt fradrag.
Fradragsret ved drift Fuldt fradrag.
Moms ved salg Du skal beregne moms af den fulde salgspris.

 

Du bruger kun bilen til momspligtige og momsfrie formål i virksomheden (og aldrig privat):
Fradragsret ved køb Intet fradrag.
Fradragsret ved leje eller leasing Du kan få delvist momsfradrag, hvis din virksomheds salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året.

Det delvise fradrag er en tredjedel af den moms, du betaler af lejen.
Fradragsret ved drift Du kan få fuldt fradrag for alle momsbelagte udgifter, hvis din virksomheds salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året.
Moms ved salg Du skal ikke beregne moms.

 

Du bruger bilen til både momspligtige formål i virksomheden og private formål (papegøjeplader):
Fradragsret ved køb Intet fradrag.
Fradragsret ved leje eller leasing Du kan få delvist momsfradrag, hvis din virksomheds salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året.

Det delvise fradrag er en tredjedel af den moms, du betaler af lejen.
Fradragsret ved drift Du kan få fuldt fradrag for alle momsbelagte udgifter, hvis din virksomheds salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året.
Moms ved salg Du skal ikke beregne moms.

Læs evt. flere regler for gule plader og papegøjeplader.

Du bruger kun bilen til virksomhedens momspligtige formål:
Fradragsret ved køb Fuldt fradrag.
Fradragsret ved leje eller leasing Fuldt fradrag.
Fradragsret ved drift Fuldt fradrag.
Moms ved salg Du skal beregne moms af den fulde salgspris.

 

Bilen anses som et investeringsgode og anvendes til både momspligtige og momsfrie formål i virksomheden (og aldrig privat):
Fradragsret ved køb

Du kan få delvist fradrag for momsen.

Forholdet mellem din virksomheds momspligtige og momsfrie omsætning afgør, hvor meget du kan trække fra (fradragsprocent).

Momsfradrag for faste omkostninger

Fradragsret ved leje eller leasing

Du kan få delvist fradrag med den sats, der anvendes i virksomheden.

Forholdet mellem din virksomheds momspligtige og momsfrie omsætning afgør, hvor meget du kan trække fra (fradragsprocent).

Momsfradrag for faste omkostninger

Fradragsret ved drift

Du kan få delvist fradrag med den sats, der anvendes i virksomheden.

Forholdet mellem din virksomheds momspligtige og momsfrie omsætning afgør, hvor meget du kan trække fra (fradragsprocent).

Momsfradrag for faste omkostninger

Moms ved salg

Du skal beregne moms af den fulde salgspris.

Der kan dog være tilfælde, hvor du har ret til yderligere momsfradrag.

Moms af investeringsgoder

 

Bilen anses som et investeringsgode og anvendes både til momspligtige og private formål
Fradragsret ved køb Du kan få delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører din momspligtige virksomhed.

Du skal kunne dokumentere dit skøn - fx ved at føre daglig kørebog.
Fradragsret ved leje eller leasing Du kan få delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører din momspligtige virksomhed.

Du skal kunne dokumentere dit skøn - fx ved at føre daglig kørebog.
Fradragsret ved drift Du kan få delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører din momspligtige virksomhed.

Du skal kunne dokumentere dit skøn - fx ved at føre daglig kørebog.
Moms ved salg

Du skal beregne moms af den fulde salgspris. Dog kan der være tilfælde, hvor du har ret til yderligere momsfradrag.

Moms af investeringsgoder

Læs evt. flere regler for gule plader og papegøjeplader.

Hvis du ikke betaler for at bruge bilen privat, men du eller dine ansatte ønsker at bruge bilen privat eller til andre formål en gang imellem, kan du købe et dagsbevis.

Et dagsbevis (dagsbillet) giver dig lov til at køre privat i en bil på gule plader registreret til godstransport (erhverv) og med en totalvægt på op til 4 ton.

Køb evt. dit dagsbevis i appen "Dagsbevis", og hav det klar på mobilen efter 5 minutter (download i App Store eller Google Play).

Du kan højst købe 20 dagsbeviser på et år pr. bil.

Læs mere om Dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil

Du bruger bilen både til momspligtige og private formål (papegøjeplader):
Fradragsret ved køb Intet fradrag.
Fradragsret ved leje eller leasing Du kan få delvist momsfradrag, hvis din virksomheds salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året.

Det delvise fradrag er en tredjedel af den moms, du betaler af lejen.
Fradragsret ved drift Du kan få fuldt fradrag for alle momsbelagte udgifter, hvis din virksomheds salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året.
Moms ved salg Du skal ikke beregne moms.

Når du bruger bilen privat, skal du betale privatbenyttelsesafgift.

Papegøjeplader og klistermærke

Hvis du bruger et køretøj til momspligtige formål, kan du have fradragsret til at trække visse biludgifter fra. I foldeteksterne ovenfor kan du læse mere om hvilken fradragsret, der er gældende for dit køretøj. Når køretøjet bruges til momspligtige formål, kan du for eksempel trække disse biludgifter fra:

  • Benzin og diesel
  • Broafgift ved kørsel på Storebæltsbroen
  • Passageafgift ved kørsel på Øresundsbroen
  • Parkeringsafgift
  • Reparation og vedligeholdelse

Du kan også få fradrag for en del af din biltransport via færge. Det er dog ikke det hele, da passagertransport er fritaget for moms. Det vil fremgå af din billet, hvor stor en del af den samlede pris, der er momsbeløbet.

Du kan ikke få fradrag for forsikring og bøder, da forsikringer er fritaget for moms.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.