Du får automatisk et standardfradrag for 2023 på 68 % på årsopgørelsen af det beløb, du får for at passe børn. 

Du kan dog vælge at få fradrag for dine dokumenterede udgifter i stedet.

Standardfradraget udgør en fast procentdel af det beløb, du får for at passe børn, fratrukket am-bidrag og bidrag til ATP. Har du en pensionsordning, hvor din arbejdsgiver fratrækker indbetalingerne inden skatteberegningen, er det heller ikke med i beløbet.

Du får automatisk dit fradrag på årsopgørelsen. Men er du privat dagplejer uden tilskud fra kommunen, skal du selv beregne dit standardfradrag og skrive det på årsopgørelsen.

År Sats
2024 og frem 60 %
2023 (aktuel sats) 68 %
2019-2022 60%

 

Hvis du vil have dit fradrag løbende gennem året, skal skrive det på din forskudsopgørelse.

Ret din forskudsopgørelse, felt 464

  • Du må højst have fem børn i dagpleje. Passer du mere end fem børn, skal du bruge reglerne om dokumenterede udgifter. 
  • Du får også fradrag, når du er syg. Har du i løbet af året været syg i  mere end tre sammenhængende måneder, får du dog kun fradrag for de første 90 sygedage. Du skal ringe til os på telefon 72 22 28 28, hvis det er tilfældet.
  • Du får ikke fradrag i perioder med løn under orlov til for eksempel efteruddannelse, barsel eller pleje.

Hvis to dagplejere varetager børnedagplejen i den enes hjem (op til ti børn), kan hver af dagplejerne få standardfradrag, når der er tale om to selvstændige plejeforhold. Dagplejerne kan dog kun få standardfradrag, hvis de deles om udgifterne til børnedagplejen.

Hvis du i stedet for standardfradraget vil have fradrag for dine dokumenterede udgifter, skal du ringe til os på telefon 72 22 28 28.

Du kan få fradrag for udgifter for over 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022). 

Vil du have dit fradrag løbende gennem året, skal du skrive det på din forskudsopgørelse i felt 449.

Dagplejere, der varetager dagplejen som selvstændigt erhvervsdrivende, kan fratrække udgifterne i den personlige indkomst og har mulighed for at bruge virksomhedsskattelovens regler.

Den juridiske vejledning, C.A.4.3.2.3 Børnedagplejere

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.