Hjælper du familie eller venner med småopgaver (fx indkøb, rengøring, havearbejde eller småreparationer) uden at få betaling for det, er det skattefrit.

 • Får du penge for at hjælpe, eller bytter du tjeneste med en anden, skal du betale skat.
 • Ligger tjenesten ud over, hvad det er almindeligt at hjælpe med, fx fordi det har en væsentlig økonomisk værdi, skal du betale skat.
 • Lommepenge til dine hjemmeboende børn er skattefrie.

Når du udfører småopgaver og tjenester uden at få betaling og altså af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement, skal du ikke betale skat af det.

Tjenesterne må ikke have en væsentlig økonomisk værdi for modtageren, men det er ikke afgørende, om der er tale om en tilbagevendende ydelse eller en enkeltstående tjeneste. Det har heller ikke betydning, om det er inden for dit eget erhverv.

Eksempler på skattefrie småopgaver

Det er skattefrit at hjælpe med almindelige opgaver i og omkring hjemmet som fx at:

 • Købe ind
 • Lave mad
 • Stryge og vaske tøj
 • Vaske op og gøre rent
 • Pudse vinduer
 • Hente børn fra skole eller børnehave
 • Lufte hund
 • Passe dyr og tømme postkasse under ferierejser
 • Rydde sne
 • Vedligeholde og lave småreparationer på boligen
 • Ordne have og slå græs

Hjælp til sædvanligt håndværksarbejde hos familie og venner er normalt også skattefrit. Det samme gælder, hvis du hjælper med at fælde et træ i naboens have eller hjælper en god ven med at bygge en carport.

Arbejde mod betaling 

Familie- og vennetjenester skal være ulønnet for at være skattefrit. Hvis der indgår penge eller fx check, gavekort, tilgodebevis eller andet, som kan veksles til kontanter, er der tale om indtægter, som du skal betale skat af.

Bytte af tjenester 

Hvis du bytter tjeneste med en anden, skal begge parter betale skat af værdien af den ydelse, I modtager.

Eksempler:

 • Hvis du fælder træer for din svoger, og han til gengæld hjælper dig med at lave din hjemmeside.
 • Hvis du murer væggene op i din vens stue, som til gengæld omlakerer din bil.
 • Hvis du gør rent i din nabos hus en gang om ugen, mod at din nabo til gengæld løbende giver dig gratis madvarer fra sin butik.

Særligt for pensionister og unge under 16 år

Er du pensionist eller ung under 16 år, kan du arbejde skattefrit i private hjem.

Læs om pensionister og skattefrit arbejde

Læs om unge under 16 år og skattefrit arbejde

Er der tale om opgaver af væsentlig økonomisk værdi, skal den, der modtager ydelsen, betale skat af værdien, selvom der ikke indgår betaling.

Opgaver af væsentlig økonomisk værdi kan fx være, hvis du bygger et helt hus eller et nyt køkken for venner og familie.

Et hjemmeboende barn skal ikke betale skat af kost og logi eller af almindelige leveomkostninger, der betales af forældrene. Det gælder uanset barnets alder.

Hjemmeboende børn skal heller ikke betale skat, hvis de modtager mindre pengebeløb som lommepenge fra forældrene for at hjælpe til med fx rengøring, græsslåning og lignende almindelige huslige gøremål i familiens hjem.

Dog skal barnet betale skat af indtægten, hvis der er tale om løn for arbejde udført i forældrenes erhvervsvirksomhed og barnet er fyldt 15 år.

Du skal kun betale skat, hvis du får betaling for at udføre et arbejde, du bytter tjenester eller modtager en ydelse af væsentlig økonomisk værdi.

Du betaler skat af dine indtægter (eller værdien af ydelsen) ved at skrive det på din årsopgørelse. Hvis du vil undgå at betale restskat, kan du skrive, hvad du regner med at tjene på din forskudsopgørelse.

Sådan retter du forskudsopgørelsen

 1. Log på TastSelv.
 2. Tryk på Forskudsopgørelsen.
 3. Søg efter felt 207 i søgefeltet og tryk på Gå til felt 207.
 4. Skriv, hvad du regner med at tjene i felt 207 (anden personlig indkomst).
 5. Tryk på Beregn og derefter Godkend.

Sådan retter du årsopgørelsen

 1. Log på TastSelv.
 2. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Skriv din indtægt i rubrik 15, hvis ikke indtægten allerede er med i rubrik 12.
 4. Tryk Næste og derefter Godkend.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.