Arbejder du frivilligt og ulønnet for en idrætsforening, behøver du ikke at oplyse det til Skattestyrelsen. Du kan skattefrit få dækket nogle udgifter, fordi foreninger kan udbetale visse skattefrie godtgørelser til sine ulønnede hjælpere.

  • Får du løn for dit arbejde, skal du betale skat som af alt andet arbejde. Det skal klubben eller foreningen indberette til Skattestyrelsen.
  • Hvis du får et vederlag på mindre end 1.500 kr. om året, bliver det dog ikke indberettet af foreningen. Du skal selv skrive det ind i rubrik 15 i din årsopgørelse.

Skriv dit vederlag i årsopgørelsen, rubrik 15

Foreningen eller klubben kan dække dine udgifter på en række områder i forbindelse med dit frivillige arbejde. Du skal dog være opmærksom på, at hvis foreningen dækker dine udgifter med højere beløb end satserne i tabellen herunder, bliver alle godtgørelser, som du har modtaget skattefrit, gjort skattepligtige.

Satser for skattefri godtgørelser
Disse udgifter kan foreningen dække for dig 2023 2022
Telefon og internet pr. år 2.450 kr. 2.450 kr.
Kost pr. dag til endags-arrangementer, der varer mindst 5 timer 80 kr. 80 kr.
Administration, fx kontorartikler, porto og møder pr. år 1.500 kr. 1.500 kr.
Køb, vask og vedligehold af tøj, fx sportstøj pr. år 2.050 kr. 2.050 kr.
Idrætsdommer - pr. kamp 250 kr. 250 kr.
Idrætsdommer - pr. dag 500 kr. 500 kr.
Kørselsgodtgørelse (egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) * 3,73 kr./km 3,51 kr./km
Kørselsgodtgørelse (egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) * 2,19 kr./km 1,98 kr./km
Kørselsgodtgørelse (egen cykel, knallert eller EU-knallert) * 0,61 kr./km 0,55 kr./km

* Frivillige ikke er begrænset af 60-dages-reglen. Det betyder, at du kan få kørselsgodtgørelse, selvom du kører mellem dit hjem og foreningen i mere end 60 dage på et år. Læs eventuelt mere i Ligningsloven, § 7 M. Læs mere om kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.