Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til erhvervsrelaterede uddannelser og kurser, er de skattefri for dig. Uddannelsen eller kurset behøver ikke have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver.

Hvis kurset eller uddannelsen udelukkende har et privat formål for dig, er det ikke skattefrit.

  • Du kan skattefrit få betalt udgifter til skolen og deltagerbetaling.
  • Udgifter til bøger, som indgår i pensum, og andet uddannelsesmateriale er skattefrit.
  • Du kan få skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, hvis du ikke går ned i løn for at få det.

Fratrådte medarbejdere, som ønsker at starte en uddannelse, en omskoling eller konsulenthjælp til jobsøgning mv. kan også få betalt uddannelse skattefrit.

For afskedigede medarbejdere er det nok, at aftalen om ydelsen til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelsen indgås ved ophør af ansættelsesforholdet.

Du kan kun få skattefri kostgodtgørelse i de første 12 måneder af opholdet på uddannelses- eller kursusstedet.

Det er en betingelse for at få skattefri godtgørelse for kørsel, kost eller logi, at du ikke aftaler med din arbejdsgiver, at du går ned i løn mod til gengæld at få skattefri godtgørelse.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.