Et personalegode er et gode, du som arbejdsgiver betaler, og som dine ansatte kan bruge privat.

Værdien af personalegoder sidestilles med løn og skal medregnes til den personlige indkomst.

Personalegoder værdiansættes som hovedregel efter markedsværdien.

De mest almindelige personalegoder er:                     

 • fri kost og logi
 • fri bil
 • fri telefon
 • sundhedsforsikring- og behandling.

Du kan læse mere om disse personalegoder via linkene i højre side (eller nederst på siden, hvis du bruger en mobil).

Skattefrie personalegoder

Din medarbejder skal ikke betale skat af visse goder, fx:

 • Uddannelsesudgifter, hvis de har arbejdsmæssig relevans.
 • Parkeringsplads eller BroBizz, som medarbejderen bruger i forbindelse med arbejde.
 • Enkeltstående firmafester og -arrangementer, frugtordninger og lignende.

Medarbejderen skal ikke beskattes af personalegoder med en samlet værdi af op til 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022), hvis de har en direkte sammenhæng med arbejdet.

Det gælder fx disse personalegoder:

 • Gratis mad og drikke ved overarbejde.
 • Fri avis til brug for arbejdet.
 • Frikort til offentlig transport, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig transport, og som kan bruges til anden privat transport end mellem hjem og arbejde.
 • Kreditkortordninger.
 • Kørekort (delvist) betalt af arbejdsgiveren, som skal bruges som led i arbejdet.

Overskrides grænsen på 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022), beskattes din medarbejder af hele den samlede værdi. Giver du fx din medarbejder flere personalegoder, hvor værdien tilsammen er på 6.800 kr., skal din medarbejder betale skat af hele beløbet.

Personalegoder, som ikke er med i bagatelgrænsen på 6.700 i 2023 (6.600 kr. i 2022)

Disse personalegoder tæller ikke med i bagatelgrænsen, fordi de beskattes på en anden måde:

 • fri bil
 • fri telefon
 • fri bolig
 • fri lystbåd
 • fri radio- og medielicens
 • fri kost og logi efter Skatteministeriets satser
 • kost og logi, der ikke er regnet med i din løn
 • personalelån (læs mere om skat af personalelån på Værdiansættelse for 2013 af visse personalegoder)

Du kan læse mere om disse personalegoder via linkene i højre side (eller nederst på siden, hvis du bruger en mobil).

Hvis der ikke er en konkret sammenhæng mellem personalegoderne og arbejdet, skal din medarbejder betale skat af goderne, hvis de har en samlet værdi på over 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).

Hvis du som arbejdsgiver har andre udgifter i forbindelse med en medarbejders fratræden, fx udgifter ved en personalesammenkomst, er udgifterne fradragsberettiget.

Når du som arbejdsgiver giver en fratrædelsesgodtgørelse til en ansat i forbindelse med dennes fratræden, er godtgørelsen fradragsberettiget for dig som giver.

Modtageren skal betale A-skat og am-bidrag af fratrædelsesgodtgørelse over 8.000 kr., så du skal trække A-skat og am-bidrag hos den ansatte af beløbet over 8.000 kr.

Du skal ikke trække am-bidrag af den del af en godtgørelse, du giver som tingsgave eller naturalier. 

Hvis du giver personalegoder som en belønning til dine ansatte, skal beløbet beskattes fuldt ud. Betaler du fx en rejse i stedet for at give et løntillæg, skal din medarbejder betale skat af rejsen.

Hvis din medarbejder kombinerer en forretningsrejse med en ferierejse betalt af dig, skal din medarbejder betale skat af ferierejsens markedsværdi. Det samme gælder, hvis du betaler en rejse, der ikke er tilstrækkeligt erhvervsmæssigt begrundet.

Har din medarbejder udnyttet bonuspoint optjent i forbindelse med rejser, der er betalt af dig, skal din medarbejder oplyse det beløb, han skulle have betalt til for eksempel flyselskabet, rejsebureauet eller hotellet, hvis han ikke havde brugt bonuspointene.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.