Du kan indberette løn og honorarer til dine ansatte via det gratis system LetLøn.

Der er 2 forskellige ordninger i LetLøn:

 • Beregningsordning (du har intet lønsystem)
 • Indberetningsordning (du har eget lønsystem)

Du tilmelder dig en af ordningerne i TastSelv Erhverv. De fleste vælger beregningsordningen.

 • Du skal være registreret som arbejdsgiver, før du kan bruge LetLøn.
 • Du kan tilmelde dig LetLøn fra den 1. i indeværende måned.
 • Før du tilmelder dig, skal du have indberettet løn, A-skat osv. for perioder før tilmeldingen.
 • Du kan ikke indberette pension og beregne søn- og helligdagsbetaling via LetLøns beregningsordning.

Corona: Tilbagebetaling af A-skattelån

Hvis du har fået et A-skattelån i forbindelse med Covid-19, skal du betale lånet tilbage til tiden. 
HUSK: Indberetter du for sent, så du får en foreløbig fastsættelse, skal du betale dit A-skattelån tilbage med det samme!

Se vores frister og betingelser for A-skattelån

Log på og tilmeld dig LetLøn

Registrer dig som arbejdsgiver (virk.dk)

Du kan bruge LetLøns beregningsordning, hvis du ikke selv har et lønsystem. Ordningen er især god til virksomheder med få ansatte.

Beregningsordningen beregner altid efter de regler, der gælder for de enkelte områder. Bruger du beregningsordningen, behøver du ikke selv at kende reglerne for, hvordan man beregner am-bidrag, A-skat, ATP og feriepenge.

Sådan fungerer beregningsordningen:

 1. Du afgiver stamoplysninger og indtaster dine ansattes løn og antal timer.
 2. Du får et beregningssvar, som svarer til de oplysninger, der normalt står på en lønseddel.
 3. Du overfører selv nettolønnen til dine ansatte og overfører skatten og ATP til LetLøn.

Du skal først have indberettet al løn for tidligere perioder til eIndkomst, før du kan tilmelde dig LetLøn.

Hvis du fx vil tilmelde dig LetLøn fra den 1. december, skal du have indberettet al løn for november måned til eIndkomst senest den 30. november. Først herefter kan du tilmelde dig LetLøn.

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn. Har du ikke har adgang til at indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn, skal du tilmelde dig under Ændre tilmeldingsoplysninger.
 5. Vælg Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding
 6. Vælg LetLøn-tilmelding
 7. Markér Tilmelding til beregningsordningen for alle eller en gruppe af medarbejdere.
 8. Skriv startdato for tilmelding til beregningsordningen (Den 1. i indeværende måned eller en fremtidig dato - det kan ikke være en tidligere måned).
 9. Vælg betalingsmetode (Indbetalingskort eller Overførselsservice). Hvis du skal betale am-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måneden, kan du kun vælge Overførselsservice.
 10. Hvis du har valgt Overførselsservice (udbyderen), skal du udfylde ansøgningen hos udbyderen. Husk, at du ved ansøgningen skal vælge "Skattestyrelsen/LETLØN" som dataleverandør.
 11. Har du valgt indbetalingskort, kan du vælge betaling hver for sig eller samlet. Betaling hver for sig betyder, at du betaler opkrævningerne på de forskellige dage, de forfalder i en måned. Betaling samlet betyder, at du betaler alle opkrævninger samlet på den forfaldsdato, der ligger først i måneden. Bemærk: Det er kun små og mellemstore virksomheder (SMV), der kan betale via indbetalingskort. Store virksomheder skal betale via overførselsservice.
 12. Bekræft tilmelding.
 13. Vælg Supplerende indstillinger og indsæt mailadresse.
 14. Vælg OK.

Når du har tilmeldt dig, skal du logge af TastSelv og logge på igen for at få adgang til LetLøns beregningsordning.

Du kan bruge LetLøns indberetningsordning, hvis du indberetter via et lønsystem.

Bruger du indberetningsordningen bliver am-bidrag, A-skat og ATP automatisk opkrævet og videresendt til Skattestyrelsen og ATP.

Du kan indberette statistikoplysninger og pension til følgende pensionsinstitutter:

 • Industriens Pension
 • PMF-Pension
 • Sampension (her kun Grafisk Pension, Kommunernes Pensionsforsikring, StK:Pension)

Du skal først have indberettet al løn for tidligere perioder til eIndkomst, før du kan tilmelde dig LetLøn.

Hvis du fx vil tilmelde dig LetLøn fra den 1. december, skal du have indberettet al løn for november måned til eIndkomst senest den 30. november. Først herefter kan du tilmelde dig LetLøn.

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn. Har du ikke har adgang til at indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn, skal du tilmelde dig under Ændre tilmeldingsoplysninger.
 5. Vælg Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding.
 6. Vælg LetLøn-tilmelding
 7. Markér Ingen tilmelding til beregningsordningen.
 8. Skriv startdato for tilmelding til indberetningsordningen.
 9. Vælg betalingsmetode (Indbetalingskort eller Overførselsservice). Hvis du skal betale am-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måneden, kan du kun vælge Overførselsservice.
 10. Hvis du har valgt Overførselsservice (udbyderen), skal du udfylde ansøgningen hos udbyderen. Husk, at du ved ansøgningen skal vælge "Skattestyrelsen/LETLØN" som dataleverandør.
 11. Har du valgt indbetalingskort, kan du vælge betaling hver for sig eller samlet. Betaling hver for sig betyder, at du betaler opkrævningerne på de forskellige dage, de forfalder i en måned. Betaling samlet betyder, at du betaler alle opkrævninger samlet på den forfaldsdato, der ligger først i måneden. Bemærk: Det er kun små og mellemstore virksomheder (SMV), der kan betale via indbetalingskort. Store virksomheder skal betale via overførselsservice.
 12. Bekræft tilmelding.
 13. Vælg Supplerende indstillinger og indsæt din mailadresse.
 14. Vælg OK.

Når du har tilmeldt dig, skal du logge af TastSelv og logge på igen for at få adgang til LetLøn.

 1. Vælg LetLøns beregningsordning - indberet medarbejderoplysninger i hovedmenuen
 2. Vælg Opret
 3. Tast medarbejderens cpr-nummer og vælg løntype (fx timelønnet eller månedslønnet)
 4. Klik på OK, og du kommer automatisk til Stamoplysninger
 5. Registrer resten af medarbejderens oplysninger.


Det skal du især være opmærksom på, når du udfylder stamoplysningerne

 • Medarbejdernummer: skal udfyldes (nummer efter eget valg - dog højst 15 tegn).
 • Tiltrædelsesdato: hvornår startede den ansatte hos dig (du finder punktet under Stillingsbetegnelse).
 • Behold A ud for ATP (Systemet holder selv styr på, hvornår der skal beregnes ATP).
 • Vælg Skattekorttype: Har medarbejderen frikort, skal du vælge Hovedkort. Systemet ændrer herefter selv til frikort.
 • Tast startdato for skattekort: normalt er det samme dato som medarbejderens tiltrædelsesdato.
 • Ferieoplysninger: Du skal vælge om din medarbejder er timelønnet eller funktionær. Funktionærer får løn under ferie. Er din medarbejder timelønnet, beregner systemet feriepenge.
 • Du skal vælge korrekt feriepengeudbetaler:Vælg FerieKonto eller feriekasse eller arbejdsgiver udbetaler selv.

Se din medarbejders skattekort

Du kan se din medarbejders skattekort i LetLøn beregningsordning under Indberet medarbejderoplysninger. Gå til Vælg funktion og vælg Skattekort.

Ret medarbejderoplysninger 

Sådan kan du ændre i skattekorttype og tiltrædelsesdato på en medarbejder:

 1. Vælg LetLøns beregningsordning - indberet medarbejderoplysninger.
 2. Under Vælg funktion vælger du Stamoplysninger.
 3. Ud for Skattekorttype ønsket markerer du hovedkort eller bikort og skriver den dato, skattekorttypen skal anvendes fra. Du kan ændre skattekorttype tre måneder tilbage.
 4. Vælg Gem.

Har du indberettet forkert tiltrædelsesdato, kan du rette datoen i Medarbejderoplysninger.

Frivillig forhøjelse af din medarbejders trækprocent

En medarbejder må gerne bede dig, som arbejdsgiver, om at trække en højere trækprocent end den, der står på medarbejderens skattekort. Den nye trækprocent gælder altid kun fremadrettet og ikke med tilbagevirkende kraft.


Følgende betingelser skal være opfyldt for, at du som arbejdsgiver må hæve en medarbejders trækprocent:

 1. Procenten skal være et helt tal.
 2. Anmodningen kan kun ske én gang inden for samme kalenderår. (Det er anmodningen, der kun kan fremsættes én gang. Nye skattekort er ikke en ny anmodning).
 3. Medarbejderens anmodningen skal ske skriftligt til dig som arbejdsgiver.

Hvis din medarbejder ønsker at hæve sin trækprocent, kan du gøre det i LetLøn.

Sådan gør du:

 1. Vælg LetLøns beregningsordning - indberet medarbejderoplysninger.
 2. Under Vælg funktion vælger du Stamoplysninger.
 3. I højre side skriver du den fulde trækprocent i feltet Frivillig trækprocent
  Ex: Hvis din medarbejder har en trækprocent på 38 procent men ønsker, at du skal trække 3 procent mere, så skal du skrive 41 procent i feltet. 

Medarbejderen har ingen sanktionsmuligheder overfor dig som arbejdsgiver, hvis du ikke efterkommer ønsket om at forhøje trækprocenten.


Forkert løntype eller ferie

Har du oprettet en medarbejder med forkert løntype eller oplysninger om ferie (funktionær eller timelønnet), kan det ikke ændres.

Det betyder, at du skal indberette en fratrædelsesdato for at slette medarbejderen fra systemet og derefter oprette medarbejderen igen med de rigtige oplysninger.

 1. Vælg LetLøns beregningsordning - indberet lønoplysninger
 2. Vælg Ny beregning
 3. Tast periode startdato, fx 20220101, og tast periodens slutdato
 4. Tast dispositionsdato, fx 20220131. (Dispositionsdatoen er den dato, hvor den ansatte får udbetalt sin løn)
 5. Vælg Løntype, fx måned
 6.  Vælg Ok, og du kommer automatisk til skærmbilledet Tilføj ansatte
 7. Markér de medarbejdere, du vil lave en beregning for
 8. Vælg OK, og du kommer til skærmbilledet Beregningsindhold
 9. Tast antal løntimer, ATP-timer (ATP i hele timer) og løn
 10. Klik på Gem
 11. Skal du indberette flere lønoplysninger, fx fri bil, fri telefon eller sygedagpenge, skal du ud for den enkelte medarbejder klikke på Vælg og Åbn grundlag
 12. Vælg Gem og Beregn, når alle lønoplysninger er tastet
 13. Vælg Godkend
 14. Skærmbilledet Beregningssvar summeret bliver vist. Til højre for medarbejderens navn kan du vælge Detaljer. Her kan du se, hvor meget du skal udbetale til din medarbejder, og hvor meget skat, bidrag og ATP, du skal betale til LetLøn.

Oplysningerne bliver først sendt videre til Skattestyrelsen, ATP, FerieKonto og Borger.dk, når du har godkendt din indberetning. Der skal stå Godkendt med kvittering ud for beregningen.


Du skal have godkendt beregningen i LetLøn senest på dispositionsdatoen (den dag, hvor din medarbejder får sin løn udbetalt).
Har du glemt at godkende en beregning og dispositionsdatoen er overskredet, skal du kontakte os på 72 22 28 24.

Du kan rette din beregning så længe, du ikke har godkendt den.

 1. Vælg Åbn grundlag ud for den relevante beregning
 2. Ret beløbet
 3. Vælg Gem
 4. Vælg Beregn igen
 5. Vælg Godkend

Hvis du har godkendt og dispositionsdatoen ikke er overskredet, kan du tilbageføre beregningen.

 1. Vælg Åbn grundlag ud for den relevante beregning
 2. Vælg Tilbagefør

Hvis du har godkendt og dispositionsdatoen er overskredet, skal du kontakte os på 72222824.

Du kan kopiere en tidligere lønberegning i LetLøn og bruge den, når du skal indberette. På den måde behøver du ikke starte forfra, hver gang du skal indberette, men blot rette de relevante oplysninger og tal.

 1. Vælg LetLøns beregningsordning - indberet lønoplysninger
 2. I Vælg funktion vælger du Kopier
 3. Tast startdato, slutdato og dispositionsdato
 4. Vælg OK
 5. Ret evt. løntimer, ATP-timer og løn
 6. Vælg Gem
 7. Vælg Beregn
 8. Vælg Godkend

Skal du udbetale B-indkomst, skal du indberette oplysninger under menupunktet Andre funktioner. 

 1. Vælg Indberet lønoplysninger - online
 2. Vælg Indkomsttype 05 B-indkomst
 3. Tast honorarmodtagerens personnummer i boksen med Indkomstmodtager.
 4. Vælg Fortsæt.
 5. Tast periode startdato, periodens slutdato og dispositionsdato.
 6. Skriv beløbet i felt 36 am-bidragspligtig b-indkomst.
 7. Vælg Fortsæt og bekræft indberetningen på sidste side. 

Du kan først lave beregningen dagen efter, din medarbejder fratræder.

Inden du laver beregningen, skal du have indberettet den sidste løn og eventuel manglende udbetaling af særligt ferietillæg. 

 1. Vælg LetLøns beregningsordning - indberet medarbejderoplysninger.
 2. I Vælg funktion vælger du Fratræd ud for medarbejderen
 3. Skriv fratrædelsesdato
 4. Vælg Gem
 5. Vælg Øvrige saldi
 6. Indsæt reguleringsbeløb til feriepengeberettiget løn
  (Løn under afholdt ferie er ikke feriepengeberettiget og kan fratrækkes, inden beregningen af funktionærens feriepenge.
  Beløbet skal angives med minus i feltet.)
 7. Er der ikke noget reguleringsbeløb, skal du taste 0
 8. Vælg Gem
 9. Vælg LetLøns beregningsordning - indberet lønoplysninger
 10. Vælg Ny beregning
 11. I Vælg løntype vælger du Feriegodtgørelse ved fratrædelse
 12. Vælg OK
 13. Markér den fratrådte medarbejder
 14. Vælg OK
 15. Markér Feriepengeudbetaler og tast feriedage til rest (dvs. de feriedage din medarbejder skal have feriepenge for)
 16. Vælg Gem
 17. Vælg Beregn
 18. Vælg Godkend

Udbetaling af særligt ferietillæg til en fratrædende funktionær

Fratræder din funktionær og har særligt ferietillæg til gode, skal du udbetale ferietillægget til medarbejderen, inden du beregner feriepengene i forbindelse med fratrædelsen.

Læs mere om indberetning af feriepenge (virk.dk)


Du skal være opmærksom på, at:

 • Medarbejderen KUN kan få ferietillæg af de feriedage, som er afholdt i opsparingsperioden for ferietillægget.
  Dvs. man kan ikke få ferietillæg af den del, som der vil blive beregnet 12,5% af til feriepenge for den fratrædende funktionær.

Eksempel:

En funktionær aftræder ved udgangen af april.

Han har optjent 16,64 feriedage i perioden 1/9-xx til 30/4-xx.
Han har afholdt 3 feriedage i julen og brugt 5 feriedage på vinterferie.
Dvs. der er afholdt 8 feriedage ud af i alt 16,64 feriedage.


Funktionæren skal have udbetalt ferietillæg af de 8 afholdte feriedage.
De resterende 8,64 feriedage skal opgøres som feriepenge i forbindelse med fratrædelsen.
Ferietillægget på 1% bliver der taget højde for i feriepengeberegningen på de 12,5%.

Sådan finder du frem til det ferietillæg, som den fratrædende funktionær skal have

Eksempel: 


Ferietillæg 1 i LetLøn = 2.500 kr.
Optjente feriedage = 16,64
2.500 kr. divideret med 16,64 feriedage = 150,25 kr. pr. feriedag.
150,25 kr. x antal afholdte feriedage (i eksemplet 8 feriedage) = 1.201,92 kr. til felt 03 - ferietillæg.

Bemærk: Dette afsnit er udelukkende for de arbejdsgivere, som har overenskomst og må beholde feriepengene ¨hos sig selv i stedet for at bruge en feriekasse.

Har du fået en anmodning fra Feriepengeinfo om, at du skal udbetale feriepenge til din medarbejder (timelønnet eller fratrådt funktionær), skal du indberette oplysninger i LetLøn. 
Feriepengene er en Am-bidragspligtig A-indkomst, og medarbejderen skal betale A-skat og am-bidrag af indkomsten. 

Sådan indberetter du feriepenge i LetLøn:

 1. Vælg LetLøns beregningsordning - indberet lønoplysninger.
 2. Vælg Ny beregning i Beregningsoversigten.
 3. I Vælg løntype vælger du Udbetaling af feriepenge.
 4. Skriv lønperioden for ferieafholdelsesperioden. Lønperioden skal være ferieafholdelsesperioden. Det er uvæsentligt, hvorvidt du tager lørdag, søndag og helligdage grænsende op til ferien med i lønperioden. Dispositionsdatoen skal være den dato, hvor feriepengene bliver udbetalt til den ansatte.
 5. Klik OK
 6. Markér med flueben den medarbejder, som har anmodet om udbetalingen af feriepengene.
 7. Skriv bruttoferiepengene i feltet Feriepenge-brutto.
 8. Klik Gem og Beregn.
 9. Du får et beregningssvar frem på skærmen. Er du enig i oplysningerne, skal du Godkende beregningen. 

LetLøn beregner automatisk 1% af lønnen som særligt ferietillæg.

Når du opretter en medarbejder som funktionær i LetLøn i Stamoplysninger, beregner LetLøn automatisk ferietillægget.

Du kan se det samlede beløb i medarbejderens stamoplysninger under Øvrige saldi.
Det fremgår nederst på siden Ferietillæg 1,00 %.

To metoder til udbetaling af det særlige ferietillæg

Du kan som arbejdsgiver selv bestemme og vælge imellem 2 metoder til udbetalingen af det særlige ferietillæg:

 • Udbetale ferietillægget som andele, som svarer til den ferie medarbejderen afholder.
 • Udbetale 2 gange om året:
  Ferietillægget fra 1/9-20 til 31/5-21 (9 måneder) skal du afregne med maj lønnen.
  Ferietillægget for 1/6-21 til 31/8-21 (3 måneder) skal du afregne med august lønnen.

Du skal som arbejdsgiver følge pkt. 1-10 i tringuiden Indberet lønoplysninger i afsnittet Sådan indberetter du til LetLøn. Derefter skal du indberette ferietillægget under Punkt E - Felt 03 Ferietillæg.

 1. Vælg Åbn grundlag ud for medarbejderen.
 2. Vælg Punkt E.
 3. Sæt flueben ved Felt 03 Ferietillæg.
 4. Indtast beløbet i feltet.
 5. Vælg Gem og Beregn.

Hvis du ikke indberetter løn, A-skat og am-bidrag eller laver en nulindberetning til tiden, laver vi et skøn af beløbet. Vores skøn kaldes også for en foreløbig fastsættelse (FF).

Hver foreløbige fastsættelse koster 800 kr. i afgift. Derudover løber der renter på det beløb, du skal betale i A-skat og am-bidrag. Det bliver altså dyrere, jo længere du venter med at betale.

Har du fået A-skattelån eller momslån?

Hvis du indberetter for sent og får en foreløbig fastsættelse, skal du betale dit A-skattelån eller momslån tilbage med det samme. Læs mere på skat.dk/corona

Hvis du har fået én eller flere foreløbige fastsættelser (FF), skal du gøre disse 3 ting:

 1. Indberet de manglende oplysninger til os - husk at gøre det for den korrekte lønperiode og med den rigtige udbetalingsdato:
  - Indberet A-skat, am-bidrag og tilhørende indkomstoplysninger eller
  - Lav en nulangivelse, hvis du ikke har udbetalt løn.
  - Er beregningen oprettet med en udbetalingsdato før d.d., men ikke godkendt eller får du først oprettet beregningen efter du reelt har udbetalt løn, skal du kontakte LetLøn på telefon 72 22 28 24. Vi kan hjælpe med at godkende din beregning med den korrekte udbetalingsdato. Hvis du fejlagtigt sætter udbetalingsdatoen til næste måned, risikerer du, at Skattestyrelsen ikke kan se, du har indberettet for den aktuelle måned og derfor foreløbigt fastsætter din A-skat og am-bidrag.
 2. Betal A-skat, am-bidrag og renter hurtigst muligt - ellers risikerer du gebyrer.
  - Betaler du via faktura, vil du modtage fakturaen i Meddelelsesarkivet i løbet af 2 dage. 
  - Betaler du via overførselsservice vil betalingen ske automatisk.
 3. Betal en afgift på 800 kr. for hver måned, hvor du har fået en foreløbig fastsættelse.

Har du indberettet og betalt A-skat og am-bidrag for sent, kan du først se angivelserne og indbetalingen ca. 8-10 hverdage efter betalingsfristen på virksomhedens Skattekonto. Dette gælder, uanset om det er for små/mellemstore virksomheder eller store virksomheder.

Vi anbefaler derfor, at du efter ca. 8-10 dage tjekker virksomhedens Skattekonto. Her kan du få et overblik over virksomhedens kontostatus. 

Læs mere om, hvordan du betaler A-skat og am-bidrag.

Vi fastsætter generelt beløbet som et gennemsnit af virksomhedens seneste 3 indberetninger. Hvis gennemsnittet er mindre end 1.000 kr., har vi fastsat
beløbet til 0 kr.

Hvis du ikke har indberettet endnu, eller virksomheden er nyregistreret, fastsætter vi beløbet til 7.000 kr. for A-skat og 1.000 kr. for am-bidrag.

Hvis du ikke kan betale det, du skylder, kan du søge om en betalingsordning. Du skal dog først indberette de manglende oplysninger til eIndkomst.

Når du kan se din indberetning på Skattekontoen under kontostatus, kan du søge om en betalingsordning. Det gør du ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Skattekonto > Betalingsordning.

Den sikre måde at undgå en foreløbig fastsættelse på er at indberette til tiden.

Hvis du ønsker en påmindelse i forbindelse med dine indberetningsfrister, kan du oplyse din mailadresse i TastSelv Erhverv og få en mail fra os, når det er på tide at indberette A-skat og am-bidrag:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Profil- og kontaktoplysninger
 3. Vælg Kontakt- og tilmeldingsoplysninger
 4. Vælg Se og ret dine generelle kontaktoplysninger
 5. Skriv dit navn og din mailadresse
 6. Tryk på Gem

Du har nu tilmeldt dig mails med påmindelser i LetLøn. Du kan altid rette din mailadresse eller afmelde vores servicemails.

Sådan retter du din mailadresse:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller Letløn
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/Letløn
 5. Vælg Kommunikationsindstillinger og Letløn tilmelding
 6. Vælg 2. Supplerende indstillinger (mailadresse og kommunikationsform)
 7. Skriv din mailadresse i feltet Supplerende email adresse
 8. Tryk på Ok

Hvis din mailadresse står opført direkte i LetLøn, er det den mailadresse, vi sender påmindelser til. 

Du har nu givet os din mailadresse og vil få en mail før indberetningsfristen samt to rykkere efter fristen, hvis ikke du har indberettet for en given måned. Vær opmærksom på, at du skal genindberette, hvis du har tilbageført én eller flere måneder. 

Der er 5 alvorlige konsekvenser, hvis du ikke indberetter og kun betaler det beløb, vi har skønnet i den foreløbige fastsættelse:

 • Virksomheden får ikke udbetalt overskud fra Skattekontoen, fx moms, før du har indberettet de manglende oplysninger.
 • Det får konsekvenser for virksomhedens medarbejdere, hvis de får offentlige ydelser, og de vil få fejl på deres årsopgørelser.
 • Hvis du har fået et A-skattelån i forbindelse med Covid-19, skal du betale lånet tilbage til tiden. 
  Indberetter du for sent, så du får en foreløbig fastsættelse, skal du betale dit A-skattelån tilbage med det samme!
 • Hvis du ikke har indberettet fire måneder i træk, kan vi tvangsafmelde virksomhedens registrering for A-skat og muligvis også andre registreringsforhold. Det kan betyde, at virksomheden ikke kan drives videre.
 • Virksomheden risikerer en straffesag, hvis den ikke reagerer på Skattestyrelsens pålæg om indberetning til eIndkomst.

Alle arbejdsgivere skal hver måned indberette for deres medarbejdere. Hvis du ikke udbetaler løn en måned, skal du derfor stadig indberette til os. Det gør du ved at lave en såkaldt nulindberetning.

Hvis du har registreret dig som arbejdsgiver midt i en måned og ikke udbetaler løn i den måned, skal du også lave en nulindberetning.

Sådan laver du en nulindberetning i LetLøn:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn (er menupunktet der ikke, tilmelder du det under Ændre tilmeldingsoplysninger)
 5. Vælg LetLøns beregningsordning - indberet lønoplysninger - Ny beregning
 6. I løntype vælger du Nulindberetning.
 7. Skriv lønperiode start - og slutdato
 8. Vælg OK
 9. Vælg Godkend på sidste side

Du har nu indberettet, at du ikke har udbetalt løn i den valgte måned (lavet en nulindberetning).

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn
 5. Vælg Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding
 6. Vælg LetLøn-tilmelding
 7. Indsæt ophørsdato. Har du været tilmeldt beregningsordningen, skal du huske at indsætte ophørsdato i begge de to felter med ophørsdato.
 8. Bekræft framelding.

Du er nu frameldt LetLøn.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.