Din arbejdsgiver kan vælge at dække dine rejseudgifter til kost, logi og småfornødenheder som udlæg efter regning, når du rejser i forbindelse med dit arbejde. Det er skattefrit for dig.

Din arbejdsgiver kan udbetale op til 25 procent af standardsatsen for kost til dækning af småfornødenheder som fx en kop kaffe eller avis.

25 procent af satsen svarer til 138,75 kr. i 2023 (134,75 kr. pr. døgn i 2022).

Det er et krav, at rejsen varer mindst 24 timer, og at du overnatter.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler de 138,75 kr. pr. døgn, kan du i stedet få et fradrag. 

Hvis din arbejdsgiver udbetaler mindre end 138,75 kr., kan du få fradrag for differencen. Hvis din arbejdsgiver fx udbetaler 80 kr. pr. døgn, kan du få fradrag for 58,75 kr. pr. døgn. Læs om rejsefradraget.

Husk, at du samlet set ikke må få fradrag for mere end 30.500 kr. i 2023 (29.600 kr. i 2022), for de udgifter du har til både rejser, kost, logi og småfornødenheder.

Skriv dit fradrag på årsopgørelsen, rubrik 53

Turistchauffører kan ikke få 25-procentsgodtgørelse eller et tilsvarende fradrag.

Læs mere i Den juridiske vejledning

  • Du skal aflevere dine udgiftsbilag til din arbejdsgiver for at få dækket dine udlæg. Indscannede eller kopierede udgiftsbilag eller dokumenter, der i øvrigt beviser eller sandsynliggør, at du har haft udgiften, gælder også som dokumentation.
  • Du kan ikke både få skattefri kostgodtgørelse og dækket dine udlæg efter regning for den samme rejse.
  • Reglerne gælder også for medlemmer og medhjælpere for fx bestyrelser.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.