Du retter din årsopgørelse for 2022, 2021 eller 2020 ved at logge på TastSelv. Årsopgørelser for 2019 og tidligere kan du kun få rettet under særlige omstændigheder.

Ret din årsopgørelse

Satser 2022
Transport pr. dag Fradrag pr. km. pr. dag
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 2,16 kr.
Over 120 km 1,08 kr. (2,16 kr. i yderkommuner)

Satser 2021
Transport pr. dag Fradrag pr. km. pr. dag
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 1,90 kr. 
Over 120 km 0,95 kr. (1,90 kr. i yderkommuner)

Satser 2020
Transport pr. dag Fradrag pr. km. pr. dag
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 1,96 kr. 
Over 120 km 0,98 kr. (1,96 kr. i yderkommuner)

 Yderkommuner i Jylland 

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø, Norddjurs, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Aabenraa.

Yderkommuner i Østdanmark og Fyn

Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Langeland, Lolland, Odsherred, Samsø, Slagelse, Svendborg, Vordingborg, Ærø. 

Du kan kun få din årsopgørelse for 2019 eller tidligere rettet under særlige omstændigheder. Du kan skrive til Skattestyrelsen og anmode om rettelsen. Du skal begrunde og dokumentere ændringerne.

Send en anmodning

Om de særlige omstændigheder

Der skal generelt være tale om udefrakommende forhold, som ikke kan bebrejdes hverken dig eller din rådgiver. Hvis du eller din rådgiver har glemt et fradrag, har misforstået reglerne eller har bogført forkert, kan du ikke få rettet din årsopgørelse.

Det er ikke en særlig omstændighed, at du ikke tidligere har indsendt oplysningsskema, så Skattestyrelsen har fastsat din indkomst efter et skøn. Du kan derfor ikke forvente at få ændret årsopgørelsen, blot fordi du får udarbejdet et regnskab og et oplysningsskema.

En af disse ting skal være opfyldt, for at du kan få rettet årsopgørelsen:

  • Det grundlag, årsopgørelse er dannet ud fra, er ændret, fx fordi der er afsagt en dom om, at du skal betale SU eller dagpenge tilbage, eller fx at vi har godkendt, at en tidligere udbetalt erstatning fordeles på en anden måde.
  • Din eller din ægtefælles skatteansættelse er blevet ændret for et tidligere indkomstår, og det har betydning for det pågældende indkomstår.
  • En udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for beskatningen af dig.
  • Hidtidig praksis er blevet underkendt af en domstol eller skatterådet.
  • Skatterådet har ændret en skatteankenævnsafgørelse.
  • Overdragelsessummen for et aktiv vedrørende en anden person, som du har handlet med i en købs/salgssituation, er blevet ændret.
  • Der foreligger øvrige særlige omstændigheder, fx længerevarende sygdom eller at der er lavet myndighedsfejl.

Du skal sende din anmodning til os senest 6 måneder efter, at du har fået kendskab til det forhold, der begrunder ændringen.

En ny årsopgørelse kan betyde penge tilbage eller restskat

Når du retter din årsopgørelse, kan det betyde, at du skal betale restskat eller have flere penge tilbage end det, der allerede er beregnet, opkrævet eller udbetalt. Det kan du se på din nye årsopgørelse.

Vi sætter normalt pengene ind på din Nemkonto i løbet af fem hverdage, med mindre du skylder penge til det offentlige.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.