Hvis I modtager donationer i form af gaver og bidrag, har I pligt til at indberette donationerne.

På denne side kan du:

  • Se dine frister
  • Få hjælp (vejledninger)

Se driftslog for gaver og bidrag

Indberet gaver og bidrag via TastSelv Erhverv

Tilmelding til forskningsgaver (ligningslovens § 8 H)

Tilmelding til almenvelgørende gaver (ligningslovens § 8 A)

Du skal indberette senest den 20. januar i året efter det kalenderår, du indberetter om. Hvis den 20. januar er en lørdag eller søndag, skal du i stedet senest indberette den første hverdag derefter.

Informationspligt efter 1. marts

Laver du rettelser eller genindberetning efter den 1. marts, har du pligt til at informere gavegiveren om ændringerne.

Sidste frist for rettelser

Du kan indberette gaver indtil den 1. hverdag i april i det 4. år efter kalenderåret. Det vil sige, at du kan indberette rettelser for kalenderåret 2022 indtil den 1. april 2026.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om gaver efter ligningslovens § 8 A og løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 2 og 3.