Vælg hvad du har fået lavet, hvor henne og se hvilke ydelser der giver fradrag. Du kan også læse mere om betingelserne.

Håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du kun kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

Har du boet i boligen, mens arbejdet blev udført?

Hvis arbejdet står på listen nedenfor og er udført i din eksisterende bolig, så kan du få op til 0 kr. i 2023 (12.900 kr. i 2022). Du kan ikke få fradrag for nybyggeri eller for udgifter til arbejde, som du har modtaget tilskud til gennem andre offentlige støtteordninger.

Vigtigt:

 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn - ikke materialer
 • Beløbet skal betales elektronisk med fx dankort, MobilePay eller netbank
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura
 • Bor du til leje, i andelsbolig eller ejerlejlighed, kan du kun få fradrag for vedligeholdelsesarbejde, der er udført inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer.

Læs mere om betingelserne for håndværkerfradrag og servicefradrag

Følgende giver fradrag:

Isolering af tag:

Fradraget gælder også carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag).

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering. Der er heller ikke fradrag for pålægning af nyt stråtag med bedre isoleringsevne.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

BEMÆRK: Nedtagning af skorsten giver ikke fradrag.

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
 • Nye vindues- eller dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering

Ved isolering af kælderydervægge giver udgifter til udgravning også fradrag.

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen (fx opsætning af vægge og pudsning af facade), bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulv, fx:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Det gives altså ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer)

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme, rørføring til gulvvarme eller serviceaftaler på varmeanlæg.

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler. Serviceaftaler på varmeanlæg giver ikke fradrag.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft-til-vand pumpe og luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

BEMÆRK: Serviceaftaler på varmeanlæg giver ikke fradrag.

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

BEMÆRK: Der er ikke fradrag for montering af almindelige aircondition- og klimaanlæg, emhætter eller badeværelsesventilatorer, da de ikke opfylder kravene om at tage luft inde udefra og kunne dække flere rum i boligen. 

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Udvendigt malerarbejde (maling og kalkning) fx:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af sokler og ydervægge (udvendigt)

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke maling af carport, garage og tag (inklusive udhæng, vindskeder og sternbrædder). Indvendigt malerarbejde giver heller ikke fradrag.

Afmontering af brændeovne og pejseindsatse:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i forbindelse med afmonteringen.

Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd

 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

Installation af tyverialarm

Du kan kun få fradrag for udgifter til installation.

BEMÆRK: Eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.

Har du en flerårig abonnementsaftale med et firma, er det kun de faktisk betalte udgifter i det pågældende indkomstår og ikke aftalens samlede beløb, der giver fradrag. 

Du kan ikke få fradrag, når du ikke har boet i boligen, mens opgaven blev udført.

Hvis arbejdet står på listen nedenfor og er udført i den eksisterende bolig, så kan du få op til 0 kr. i håndværkerfradrag i 2023 (12.900 kr. i 2022). Du kan ikke få fradrag for nybyggeri eller for udgifter til arbejde, som du har modtaget tilskud til gennem andre offentlige støtteordninger.

Vigtigt:

 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn - ikke materialer
 • Beløbet skal betales elektronisk med fx dankort, MobilePay eller netbank
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.

Læs mere om håndværker- og servicefradrag for fritidsboliger

Følgende giver fradrag:

Isolering af tag:

Fradraget gælder også carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag).

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering. Der er heller ikke fradrag for pålægning af nyt stråtag med bedre isoleringsevne.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

BEMÆRK: Nedtagning af skorsten giver ikke fradrag.

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
 • Nye vindues- eller dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering

Ved isolering af kælderydervægge giver udgifter til udgravning også fradrag.

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen (fx opsætning af vægge og pudsning af facade), bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulv, fx:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Det gives altså ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer)

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme, rørføring til gulvvarme eller serviceaftaler på varmeanlæg.

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler. Serviceaftaler på varmeanlæg giver ikke fradrag.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft-til-vand pumpe og luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

BEMÆRK: Serviceaftaler på varmeanlæg giver ikke fradrag.

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

BEMÆRK: Der er ikke fradrag for montering af almindelige aircondition- og klimaanlæg, emhætter eller badeværelsesventilatorer, da de ikke opfylder kravene om at tage luft inde udefra og kunne dække flere rum i boligen. 

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Udvendigt malerarbejde (maling og kalkning) fx:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af sokler og ydervægge (udvendigt)

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke maling af carport, garage og tag (inklusive udhæng, vindskeder og sternbrædder). Indvendigt malerarbejde giver heller ikke fradrag.

Afmontering af brændeovne og pejseindsatse:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

BEMÆRK: Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i forbindelse med afmonteringen.

Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd

 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

Installation af tyverialarm

Du kan kun få fradrag for udgifter til installation.

BEMÆRK: Eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.

Har du en flerårig abonnementsaftale med et firma, er det kun de faktisk betalte udgifter i det pågældende indkomstår og ikke aftalens samlede beløb, der giver fradrag. 

Har du boet i boligen, mens arbejdet blev udført?

Hvis arbejdet står på listen nedenfor og er udført i din eksisterende helårsbolig, så kan du få op til 6.600 kr. i servicefradrag i 2023 (6.400 kr. i 2022).

Vigtigt:

 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn - ikke materialer
 • Beløbet skal betales elektronisk med fx dankort, MobilePay eller netbank
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura.

Læs mere om betingelserne for håndværkerfradrag og servicefradrag

Følgende giver fradrag:

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tag og tagrender giver ikke fradrag)

BEMÆRK: Udgifter til enkeltstående havearbejder som fx anlæg af ny græsplæne, ny terrasse og belægningsarbejde giver ikke fradrag.

Du kan kun få fradrag, hvis du har boet i boligen, mens opgaven blev udført.

Har din fritidsbolig været udlejet?

Du kan ikke få fradrag, når din fritidsbolig har været udlejet.

Hvis arbejdet står på listen nedenfor og er udført i din eksisterende fritidsbolig, så kan du få op til 6.600 kr. i servicefradrag i 2023 (6.400 kr. i 2022).

Vigtigt:

 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn - ikke materialer
 • Beløbet skal betales elektronisk med fx dankort, MobilePay eller netbank
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.

Læs mere om betingelserne for håndværkerfradrag og servicefradrag

Følgende giver fradrag:

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tag og tagrender giver ikke fradrag)

BEMÆRK: Udgifter til enkeltstående havearbejder som fx anlæg af ny græsplæne, ny terrasse og belægningsarbejde giver ikke fradrag.

Har du boet i boligen, mens arbejdet blev udført?

Hvis arbejdet står på listen nedenfor og er udført i din eksisterende helårsbolig, så kan du få op til 6.600 kr. i servicefradrag i 2023 (6.400 kr. i 2022).

Vigtigt:

 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn - ikke materialer
 • Beløbet skal betales elektronisk med fx dankort, MobilePay eller netbank
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura.

Læs mere om betingelserne for håndværkerfradrag og servicefradrag

Følgende giver fradrag:

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

BEMÆRK: Udgifter til vask, strygning og rensning af tøj og tæpper m.m. giver kun fradrag, når arbejdet udføres i hjemmet.  

Du kan ikke få fradrag for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Du kan kun få fradrag, hvis du har boet i boligen, mens opgaven blev udført.

Har din fritidsbolig været udlejet?

Du kan ikke få fradrag, når din fritidsbolig har været udlejet.

Hvis arbejdet står på listen nedenfor og er udført i din eksisterende fritidsbolig, så kan du få op til 6.600 kr. i servicefradrag i 2023 (6.400 kr. i 2022).

Vigtigt:

 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn - ikke materialer
 • Beløbet skal betales elektronisk med fx dankort, MobilePay eller netbank
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.

Læs mere om håndværker- og servicefradrag for fritidsboliger

Følgende giver fradrag:

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

BEMÆRK: Udgifter til vask, strygning og rensning af tøj og tæpper m.m. giver kun fradrag, når arbejdet udføres i hjemmet.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Hvis arbejdet står på listen nedenfor og er udført i din eksisterende bolig, så kan du få op til 6.600 kr. i  servicefradrag i 2023 (6.400 kr. i 2022).

Vigtigt:

 • Beløbet skal betales elektronisk med fx dankort, MobilePay eller netbank
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura.

Læs mere om betingelserne for håndværkerfradrag og servicefradrag

Følgende giver fradrag:

 • Børnepasning i hjemmet eller fritidsboligen (ikke lektiehjælp som hovedopgave)
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.