Blanketnr.
03.090
Formål med blanketten

Bemærk:
Denne blanket skal anvendes hvis virksomheden, der skal registreres, er hjemmehørende i et land udenfor EU. 

Virksomheder som er registreret i Danmark eller i et andet EU-land skal benytte sig af blanket 03.077

Hvor er platformsoperatøren hjemmehørende:
-indenfor EU
- i et land udenfor EU

Platformsoperatører hjemmehørende udenfor EU, som vælger at lade sig registrere som indberettende platformsoperatør hos en kompetent myndighed i én EU-medlemsstat, skal oplyses:
•    elektroniske adresser (herunder websteder) tilknyttet platformen
•    alle skatteidentifikationsnummer udstedt til den indberettende platformsoperatør (inkl. udstedelseslandet)
•    de EU-medlemsstater, hvor sælgerne er hjemmehørende.
For virksomhederne som vil lade sig registrere som platformsoperatør skal oplyses alle de skatteidentifikationsnummer (TIN) som er udstedt til virksomheden. Der skal oplyses, hvilket land, som har udstedt Skatteidentifikationsnummeret.
Vedhæft erklæring med oplysninger om momsregistrering af den indberettende Platformsoperatør inden for EU
En erklæring med oplysninger om momsregistrering af den Indberettende Platformsoperatør inden for EU i medfør af afsnit XII, kapitel 6, afdeling 2 og 3, i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem.

Digital løsning

Link til online løsning

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen