Fandt du ikke det, du ledte efter på siden om kørselsfradrag?

Her har vi samlet information om øvrige emner om kørselsfradrag i forskellige situationer. Fx hvis du har transport over meget lange afstande, rejser med færge eller fly eller kører sammen med andre. 

Det er ligegyldigt, hvordan I fordeler udgifterne til kørslen, hvis I kører flere sammen. Du kan altså også få fradrag, selv om du ikke betaler til kørslen.

Hvis I kører over Øresundsbroen eller Storebæltsbroen, er det dog kun én i bilen, der kan få brofradrag.

Du kan få kørselsfradrag, hvis du fx bor i Sverige eller Tyskland.

Læs mere om kørselsfradrag.

Du kan få forhøjet kørselsfradrag, hvis du bor i en yderkommune eller på visse småøer, og kører over 120 km om dagen mellem bopæl og arbejde. Når du oplyser din bopælsadresse og arbejdsadresse og indtaster dit kørselsfradrag i TastSelv, vil du automatisk få beregnet et forhøjet kørselsfradrag.

Du kan få et ø-fradrag, hvis du bor på en ikke-brofast ø i en yderkommune eller på en af de nævnte småøer. Du kan få et fradrag på 219 kr. pr. nat de dage, hvor du ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte på grund af afstanden mellem bopæl og arbejde.

Ø-fradrag skal du skrive i rubrik 53 (Rejseudgifter) på din årsopgørelse (felt 429 på forskudsopgørelsen).

Yderkommuner i Jylland

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø, Norddjurs, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Aabenraa

Yderkommuner i Østdanmark og Fyn

Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Langeland, Lolland, Odsherred, Samsø, Slagelse, Svendborg, Vordingborg, Ærø.

Småøer

Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø

Du kan få fradrag for dine dokumenterede udgifter til færge og fly, som indgår i din normale transport mellem hjem og arbejde. Du kan også få fradrag for færgeudgifter til dit transportmiddel (bil, motorcykel, cykel). Det er vigtigt, at du gemmer dine kvitteringer for betaling af billetterne, da du ellers ikke kan få fradrag.

Hvis du har kørsel før og efter færge- eller flyrejsen, kan du også få fradrag for det. Du kan ikke få fradrag for de første 24 km, som svarer til 52,56 kr. om dagen i 2023 (51,84 kr. i 2022). Så hvis du kører mindre end 24 km, skal du trække et beløb fra færge- eller flyudgiften (se eksempel nedenfor).

Beregneren i TastSelv kan beregne kørselsfradrag for de fleste færgeruter, men kan ikke beregne for fly.

Eksempel: Færge og kørsel over 24 km

 

Hanne bor på en ø og arbejder på fastlandet. Hendes daglige kørsel er i alt 34 km, og hun har sin bil med på færgen. Færgeudgiften er 120 kr. per dag i 2022.

Hannes fradrag pr. dag (34 km transport):

34 km - 24 km = 10 km x 2,16 kr. pr. km. 21,6 kr.
Færgeudgift 120 kr.
Hannes fradrag: 21,6 kr. + 120 kr. = 141,60 kr.

Eksempel: Færge og kørsel under 24 km

Fatima bor på en ø og arbejder på fastlandet. Fatima har sin bil med færgen og kører hver dag 16 km. De 16 km kørsel giver ikke fradrag på grund af bundgrænsen på 24 km, og forskellen skal derfor trækkes fra færgeudgiften. Færgeudgiften er 120 kr. per dag i 2022.

Fatimas fradrag pr. dag (16 km transport):

16 km - 24 km = -8 km x 2,16 kr. pr. km. - 17,28 kr.
Færgeudgift 120 kr.
Fatimas fradrag: 120 kr. - 17,28 kr. = 102,72 kr.

Hvis du har befordring over meget lange afstande, er der skærpede krav til, at du kan dokumentere dit kørselsfradrag. 

Benytter du færge eller fly på en del af eller hele vejen mellem hjem og arbejdsplads, kan du få fradrag for den faktisk dokumenterede udgift til færge eller fly. Dokumentation kan være flybilletter, færgebilletter, brændstofkvitteringer mv.

Foregår transporten ind og ud af EU, kan stempler i passet bruges som dokumentation for, hvordan transporten er foregået.

Hvis kørselsfradraget vedrører udenlandsk indkomst, skal det trækkes fra i den udenlandske indkomst. Det skal derfor oplyses sammen med lønnen i TastSelv under Udenlandsk indkomst.

Læs mere om Fradrag i udenlandsk indkomst.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.