Vi udbetaler overskydende skat til din NemKonto fra den 8. april 2022. I nogle tilfælde tager det dog længere tid, før pengene udbetales.

Det er fx, hvis du mangler at udfylde oplysningsskema, ved større overskydende skat eller hvis du eller din ægtefælle har gæld til det offentlige, som skal modregnes.

Vi skal være helt sikre på, at modregningen i de overskydende skatter sker på et lovligt grundlag. Derfor gennemgår vi din gæld, inden vi udbetaler pengene. Vi kan desværre ikke sige, hvornår vi behandler din sag, eller fremskynde udbetalingen af dine penge, hverken hvis du ringer ind, eller hvis du hurtigt betaler gælden.

Du eller din ægtefælle har gæld til det offentlige

Hvis du eller din ægtefælle har gæld, som er sendt til inddrivelse hos os, undersøger vi, om vi kan bruge pengene til at betale af på gælden i stedet for at udbetale dem. Det kan fx være skat for tidligere år, licens eller underholdsbidrag.

Du får besked i Digital Post om, hvor meget vi tilbageholder, og hvornår vi eventuelt udbetaler penge til dig. Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post, får du et brev.

Ved større overskydende skat

Vi undersøger om din skat passer, inden vi sætter pengene ind på din konto. Derfor tager det længere tid.

Du mangler at give oplysninger

Det kan også være fordi, vi vurderer, at du mangler at give oplysninger. Det kan fx være overskud ved forældrekøbte lejligheder, indtægter fra solceller eller gevinst eller tab ved salg af værdipapirer. Du kan tilføje oplysninger i årsopgørelsen frem til din oplysningsfrist, som er enten 1. maj eller 1. juli. Du kan se din frist på årsopgørelsen i TastSelv.

Tjek, om du har en gyldig NemKonto

Du tjekker din NemKonto ved at logge ind på nemkonto.dk. Hvis du ikke har en NemKonto, og din overskydende skat udgør 200,00 kr. eller mindre, så udbetales beløbet ikke.

Procentgodtgørelsen af din overskydende skat udgør 0,0 procent for indkomståret 2021.

Hvis du har en dansk bankkonto

Hvis du ønsker din danske konto som en NemKonto, skal du kontakte dit pengeinstitut eller registrere den på www.nemkonto.dk med NemID/MitID. 

Hvis du har en udenlandsk bankkonto

Du kan også registrere en udenlandsk konto som en NemKonto. Hvis du har NemID/MitID, kan du oprette den elektronisk på www.nemkonto.dk.

Hvis du ikke har NemID/MitID kan du udfylde en blanket på www.nemkonto.dk. Tryk på English, derefter Assign a NemKonto for citizens og vælg NemKonto form for citizens (pdf). Send blanketten til NemKonto via deres kontaktformular eller med almindelig post.

Hvis du ikke har NemID/MitID og har brug for at kontakte os, kan du nederst på skat.dk vælge English, derefter Contact, vælge emne og sende en email. Du kan også sende et brev til: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing. Husk at skrive dit danske cpr-nummer og din udenlandske bankkonto (IBAN-kode og Swift-BIC-kode). Medsend kopi af dit pas og et officielt dokument med din nuværende adresse.

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning