Har du købt aktier, aktiebaserede investeringsbeviser eller obligationsbaserede investeringsbeviser før 2010, er oplysninger om dem ikke automatisk registreret i TastSelv.

Du skal registrere disse oplysninger i vores beregningssystem Værdipapirsystemet, som kan beregne gevinst og tab ud fra de oplysninger, der er indberettet om dine investeringer.

I vejledningen kan du se, hvordan du registrerer og tilføjer manglende oplysninger på dine investeringer.

Oplys via rubrik 30, 38, 66 eller 345 i årsopgørelsen

Vejledning til Værdipapirsystemet

Det kan være en god idé at finde dine handelsbilag, som fx handelsnotaer og depotoversigter, frem på aktierne og investeringsbeviserne, inden du går i gang med at registrere dem.

Typisk vil du nemlig skulle oplyse om fx antal og købssum.

Hvis du ikke har oplysninger

Hvis du ikke har oplysningerne, kan du prøve at se i din netbank eller kontakte din nuværende bank eller den bank, hvor du har købt dine aktier og investeringsbeviser.

Hvis du er i tvivl, så kontakt Skattestyrelsen.

Hvis stykstørrelsen på dine aktier ændres, ændres den samlede nominelle værdi ikke. Men det har betydning for, hvordan du opgør gevinst og tab, når du sælger aktierne. 

Du skal ikke oplyse, når dine aktiers stykstørrelse ændres.

Eksempel: Du har købt 50 stk. aktier à nominelt 100 kr. til kurs 500 pr. stk.

 

Nominel værdi af aktierne: 50 x 100 kr. = 5.000 kr.
Samlede købspris: 50 x 500 kr. = 25.000 kr.

 

Selskabet ændrer aktiernes stykstørrelse, så hver aktie nu lyder på nominelt 10 kr. Efter ændringen har du altså 500 stk. aktier à nominelt 10 kr.

Nominel værdi af aktierne nu: 500 x 10 kr. = dvs. stadig 5.000 kr.

 

Du sælger 50 stk. aktier à nominelt 10 kr. til kurs 120 pr. stk.

Du sælger (svarende til en tiendedel af dine aktier): 50 x 10 kr. = 500 kr.
Salgsummen udgør: 50 x 120 kr. = 6.000 kr.
Købsprisen for de solgte aktier: = 2.500 kr.
Din gevinst: = 3.500 kr.

Hvis du ønsker, at Skattestyrelsen skal beregne gevinster eller tab på aktier og investeringsbeviser købt før 2010, skal du i TastSelv oplyse købesum (den gennemsnitlige skattemæssige købesum) og købstidspunkt på dine papirer. Vi vil gerne hjælpe dig med denne indberetning.

Her er en kort tjekliste med de oplysninger, du skal have klar, når du kontakter Skattestyrelsen:

Oplysninger, du skal have parat, når du ringer til Skattestyrelsen
Købesum Den gennemsnitlige skattemæssige købesum på din beholdning af aktier og investeringsbeviser pr. 31.december 2009. Din bank kan eventuelt hjælpe dig.
Du har arvet eller modtaget gave

Hvis dine aktier eller investeringsbeviser er arvet eller modtaget som gave, oplyses den skattemæssige købesum, som det beløb, der blev brugt da boafgift eller gaveafgift blev beregnet. Har du ikke betalt bo- eller gaveafgift, er det kursværdien på overdragelsestidspunktet, som er den skattemæssige købesum. Din bank eller advokat kan eventuelt hjælpe dig.

Du har fået medarbejderaktier Skattemæssig købesum, købsdato og frigivelsesår på dine medarbejderaktier. Har du fået aktierne gratis, er det kursværdien på det tidspunkt, du fik aktien, der er den skattemæssige købssum. Din arbejdsgiver kan eventuelt hjælpe dig.
Du har købt aktier før 2006 Hvis dine aktier og investeringsbeviser er købt før 2006, skal du finde så mange depotoversigter med kursværdier før 2006 som muligt, da de kan give dig mulighed for at bruge en anden og måske mere fordelagtig skattemæssig købesum. Tjek dine gamle depotoversigter, ellers kan din bank eventuelt hjælpe dig.