Oplysninger på aktier og investeringsbeviser, der er købt før 2010, er ikke automatisk registreret i TastSelv. Du skal selv registrere oplysningerne, så gevinst og tab kommer på din årsopgørelse.

I guiden kan du se, hvordan du registrerer og tilføjer manglende oplysninger på dine aktier og investeringsbeviser købt før 2010.

Det kan være en god idé at finde dine handelsbilag, som fx handelsnotaer og depotoversigter, frem på aktierne og investeringsbeviserne, inden du går i gang med at registrere dem.

Typisk vil du nemlig skulle oplyse om fx antal og købssum.

Hvis du ikke har oplysninger

Hvis du ikke har oplysningerne, kan du prøve at se i din netbank eller kontakte din nuværende bank eller den bank, hvor du har købt dine aktier og investeringsbeviser.

Hvis du er i tvivl, så kontakt Skattestyrelsen.

Sådan gør du

 1. Log på TastSelv

 2. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet

  Hvor på siden du trykker på Ret årsopgørelse/oplysningsskemaet

 3. Tryk på lommeregneren ud for rubrik 30, 38, 66 eller 345, som du finder længere nede på siden.

 4. Tjek, om der er røde markeringer i oversigten med dine aktier og investeringsbeviser. De røde markeringer kan betyde, at der mangler oplysninger, for at vi kan beregne skattepligtig gevinst eller tab.

  Et eksempel på, hvordan den røde markering ser ud, og hvor den er placeret

 5. Vælg det årstal, du vil registrere oplysninger om dine aktier eller investeringsbeviser fra. Hvor du vælger årstallet
  Vi anbefaler, at du vælger så langt tilbage som muligt - dog tidligst 2010. På den måde tages der højde for selskabshændelser og indberettede køb og salg, der er sket efter registreringen.

  Det er den beholdning, du ejer pr. 1. januar i det valgte år, som du skal give oplysninger om. På den måde beregnes din beholdning fra dette indkomstår og frem.
 6. Tryk på blyanten for at tilføje eller rette oplysninger. Hvor blyanten er placeret

 • Svar på, om du har aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser, der er købt før 1. januar 2006, og tryk Fortsæt.
  Svarmulighederne ja eller nej og placeringen af fortsæt-knappen

 • Er svaret nej, betyder det, at du ikke har nogen skattefrie aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser, og du vil herefter kunne rette og tilføje de manglende oplysninger. Fortsæt derfor til trin 7 i denne guide.


  Er svaret ja, skal du oplyse, om din samlede beholdning af aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser pr. 31. december 2005 var over eller under 136.600 kr. (273.100 for ægtepar).

 • Vælg Over 136.600 kr. (273.100 for ægtepar) eller 136.600 kr. eller derunder (273.100 for ægtepar) og tryk Fortsæt. Du vil herefter kunne tilføje og rette de manglende oplysninger.
  Svarmulighederne og fortsæt-knappen

 1. Indtast antal aktier eller investeringsbeviser.

  Er det aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser, skal du indtaste, hvor mange der er i beholdningen den 31. december i året før det indkomstår, du registrerer for. Du skal eventuelt indtaste, hvor mange der er købt før 2006, og hvor mange der er købt fra 1. januar 2006 og frem.

  Er det obligationsbaserede investeringsbeviser, skal du indtaste, hvor mange der er i beholdningen den 31. december i året før det indkomstår, du registrerer for.

  Feltet Før 2006 vil kun være synligt, hvis du har mulighed for skattefrie aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser.
  Du skal oplyse antal med 100 % ejerskab, hvilket vil sige, at hvis du ejer 50 % af 80 aktier, så skal du skrive 40.
  Felterne før og efter 2006, samt placeringen af knappen opfrisk
  1. Tryk på Opfrisk.

   Er feltet Før 2006 vist, skriver du den gennemsnitlige købesum for de aktier eller investeringsbeviser, der er købt fra 2006-20XX i feltet Sum

   Er feltet Før 2006 ikke vist, skriver du den gennemsnitlige købesum for de investeringsbeviser, der er købt før 20XX i feltet Sum.

   Se, hvordan du beregner den gennemsnitlige købesum i afsnittet Gennemsnitsmetoder
   Hvor du skriver sumtallet
  2. Tryk på Opfrisk og tryk derefter på Godkend. Så kommer du tilbage til oversigten over dine aktier og investeringsbeviser.
  3. Der vil nu stå en opgørelse over gevinst og tab ud for de aktier eller investeringsbeviser, du har registreret og tilføjet de manglende oplysninger på.

   Hvis der er flere røde markeringer på andre aktier og investeringsbeviser, skal du rette og tilføje oplysninger på dem ved at trykke på blyanten.

   Hvis du har aktier og investeringsbeviser, som ikke fremgår af oversigten, kan du tilføje dem ved at trykke på Køb og salg nederst i oversigten.

   Tallene du kan rette, hvis der er fejl i oplysningerne, samt en markering af, hvor du trykker på Godkend og afslut.
  4. Gem oplysningerne ved at trykke Godkend og afslut. Så kommer du tilbage til Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
  5. Tryk Godkend for at overføre dine ændringer om aktier eller investeringsbeviser til din årsopgørelse.
   Du vil få en kvittering, når du er færdig, og derefter kan du se din årsopgørelse. (Hvis der er noget, der ikke stemmer, vil du blive bedt om at udfylde det manglende, før årsopgørelsen kan dannes.)

Hvis du er i tvivl om, hvilke oplysninger du skal indtaste, eller har problemer med at overføre resultatet til din årsopgørelse, er du velkommen til at ringe til os på 72 22 28 94.

Hav en computer med netadgang og dine handelsbilag, som fx handelsnotaer og depotoversigter, klar, når du ringer - så kan vi hurtigere vejlede dig.

Du kan læse mere om, hvad der kan være en god idé at have klar her