Skatteforvaltningen kan fra den 1. juli 2021 give en virksomhed påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem. Fra 1. januar 2024 skal virksomheder inden for visse brancher desuden benytte et digitalt salgsregistreringssystem.

Baggrunden er en politisk aftale om "Styrket indsats mod sort arbejde" fra den 20. september 2017.

Skatteforvaltningen har besluttet at anvende OECD-standarden SAF-T (Standard Audit File - Tax) som standard-filformat for indrapporteringen af salgsregistreringsdata til Skatteforvaltningen.

Der er udarbejdet en vejledning i SAF-T formatet til brug for leverandørernes udvikling af digitale salgsregistreringsløsninger til det danske marked.

Vejledningen består af dokumenterne:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til digital.salg@sktst.dk eller på telefon 72 37 78 97.

Den telefoniske support træder i kraft mandag den 15. maj 2023 og har åbent mandag og onsdag fra klokken 10.00 til 12.00, samt torsdage fra klokken 14.00 til 16.00 - dog ikke på helligdage.