Vi sender de fleste breve via Digital Post, ligesom andre offentlige myndigheder. Men der er stadig enkelte breve, som du kun finder i TastSelv.

Årsopgørelser og forskudsopgørelser finder du stadig i TastSelv

Alle borgere har deres årsopgørelser og forskudsopgørelser i TastSelv. De kommer ikke via Digital Post.

Hvis du har oplyst en mailadresse i TastSelv, får du en mail, når din årsopgørelse er klar.

Har vi ikke din mailadresse, får du den samme besked i Digital Post.

Er du fritaget for Digital Post, sender vi årsopgørelsen til dig på papir.

Andre breve kommer i Digital Post

Har du ikke selv mulighed for at læse Digital Post, kan du give en ven eller et familiemedlem læseadgang, eller du kan vælge at blive fritaget for Digital Post. Bliver du fritaget, får du alle breve fra os på papir.

Du kan vælge at se din post fra det offentlige via Digital Post på borger.dk og via Digital Post-appen.

Læs om Digital Post på borger.dk

Alle virksomheder med et cvr-nummer har Digital Post på virk.dk, hvor de får post fra det offentlige.

Vi sender langt de fleste breve til din virksomhed via Digital Post. I kan vælge at få en mail sendt til virksomhedens almindelige mailadresse, når der ligger ny post i Digital Post.

Din virksomhed får også stadig mails fra os

Har I oplyst en mailadresse i TastSelv Erhverv, får I også stadig mails fra os. De kan fx være om frister for indberetning og betaling.

Der kan også komme mails fra Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv om fx nye opgørelser eller dokumenter til virksomheden. Nogle af de breve, der sendes via Digital post, kan også ses i virksomhedens Meddelelsesarkiv.

Digital Post og virk.dk

I kan vælge at se virksomhedens post fra det offentlige via Digital Post på virk.dk og via Digital Post-appen.

Læs om Digital Post på virk.dk