1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Vælg Profil- og kontaktoplysninger
  3. Vælg Rettigheder og adgange til TastSelv
  4. Vælg Autoriser revisor m.fl.
  5. Vælg det område, du vil give adgang til under Rettigheder. (Bemærk: Hvis du ønsker at give en revisor adgang til eIndkomst, skal du vælge Ansatte og derefter vælge Indberet til eIndkomst eller LetLøn og dernæst vælge Autoriser revisor m.fl.)
  6. Tryk på pilen
  7. Indtast din revisors cvr- eller se-nummer under Cvr-/se-nr.
  8. Tryk på pilen
  9. I feltet under Slutdato vælger du, hvor længe adgangen skal gælde
  10. Tryk på Gem

Du har nu givet en anden virksomhed, fx en revisor eller rådgiver, autorisation til at indberette på vegne af din virksomhed.

Indenfor en halv time kan revisoren se og benytte indberetningsområderne. For at du kan autorisere revisor eller rådgiver, skal revisor eller rådgiver i forvejen være tilmeldt revisorordningen i TastSelv Erhverv. Det gælder dog ikke for alle indberetningsområder, at revisoren skal være tilmeldt revisorordningen.