Sådan forebygger du kædesvig

Kædesvig er en betegnelse for handel med ydelser mellem virksomheder, hvor der bruges underleverandører, og hvor der foregår systematisk skatte- og momssvig. Hvert år svindles der for store beløb.

Du kan deltage i kædesvig uden at vide det. Det kan ske ved, at din underleverandør bruger en underleverandør, der ikke følger reglerne, og det kan få konsekvenser for din virksomhed. Det kan både gå ud over din virksomheds økonomi, fx ved at du ikke kan trække momsen fra og samtidigt skade din virksomheds omdømme.

Hvis du vil forsøge at undgå kædesvig, kan du kontrollere, om dine underleverandører er registreret for moms, eller om de er registreret som arbejdsgiver (betaler A-skat og am-bidrag).

Tjek, om dine underleverandører er registreret for moms 

Tjek, om dine underleverandører er registreret som arbejdsgiver 

Nedenunder kan du desuden læse vores 10 råd om kædesvig og blive klogere på, hvordan kædesvig foregår, og hvad du særligt skal være opmærksom på, for at undgå at blive en del af kæden.

dekorativ

Sådan foregår kædesvig

dekorativ

Du indgår en aftale med en leverandør, som du har tillid til, og du stoler på, at leverandøren handler på lovlig vis.


Hvad skal du gøre for at sikre dig?

Er prisen "for god til at være sand", er det sandsynligt, at en virksomhed i kæden begår kædesvig.

dekorativ

Din leverandør hyrer op til flere underleverandører og er således en form for "facadevirksomhed", der blot udsteder fakturaerne. Arbejdet udføres altså ikke af din egen leverandør, men af en eller flere underleverandører. Disse kan være stråmandsvirksomheder, der ikke afregner skat og moms. Derfor kan din egen leverandør (facadevirksomheden) tilbyde meget konkurrencedygtige priser.


Hvad skal du gøre for at sikre dig?

Betal ikke, før du har modtaget en faktura fra din leverandør, der lever op til de lovmæssige krav.

dekorativ

Arbejdet udføres via en kæde af underleverandører, og det bliver uklart, hvilken virksomhed der leverer arbejdskraft, og hvem der reelt modtager betalingen.


Hvad skal du gøre for at sikre dig?

Kræv dokumentation for de ansvarliges og deres ansattes identiteter og for, at virksomheden er registreret efter moms- og kildeskatteloven.

dekorativ

De mange led i leverandørkæden gør, at det bliver svært at tyde, hvem der i sidste ende skal betale skat og moms. Til slut forsvinder dine penge ned i et ukendt firma, der udelukkende er oprettet med det formål at lave kædesvig, og som lukker, så snart pengene er trukket ud.


Hvad skal du gøre for at sikre dig?

Kræv dokumentation for de ansvarliges og deres ansattes identiteter og for, at virksomheden er registreret efter moms- og kildeskatteloven.

dekorativ

Virksomheden eller personen, der i sidste ende trækker pengene ud, gør det langt væk fra din og de danske myndigheders radar. Ofte ender pengene i udlandet, hvor de bruges til ulovlige formål, og de ansvarlige er uden for rækkevidde.

Hvad skal du gøre for at sikre dig?

Sørg for, at du kan dokumentere alle dine handler med kvitteringer, bilag og bankoverførsler.

Når I benytter jer af underleverandører, skal I være særligt opmærksomme, hvis de ofte skifter bankkonto eller cvr-nummer, eller hvis en underleverandør beder jer betale til bankkonti i udlandet.

Vær også opmærksomme, hvis I fx ikke kan få lov at møde virksomhedens officielle indehaver, eller I ikke kan få lov at besøge underleverandørens virksomhedsadresse.

Hvis I får tilbudt en pris, som er væsentligt lavere end konkurrenternes, kan det hænge sammen med, at der bliver snydt med moms og skat, eller at der foregår sort arbejde.

Som minimum bør jeres pris (ekskl. moms) dække både:

   Mindsteløn

+ Feriepenge 

+ Sociale omkostninger 

+ Øvrige driftsomkostninger 

+ Avance til underleverandøren                        ´

= Den pris I skal betale til underleverandøren`

I skal betale alle underleverandører via bankoverførsler, så I kan dokumentere, at I har betalt, og hvor meget I har betalt for de ydelser, I har købt. Hvis I betaler kontant, kan I komme til at hæfte for underleverandørens manglende betaling af moms og skat.

I skal altid tjekke, om fakturaen lever op til de lovpligtige fakturakrav. Det gør den, hvis den indeholder:

 • udstedelsesdato

 • fakturanummer

 • underleverandørens cvr-nummer

 • underleverandørens og jeres firmanavn og adresse

 • mængden (antal timer) og arten af det udførte arbejde

 • datoerne for levering af ydelserne

 • pris pr. enhed (timepris) og momsgrundlaget

 • gældende momssats

 • momsbeløb, der skal betales.

Du bør kræve, at underleverandørerne fremlægger et registreringsbevis, der dokumenterer, at de er registreret efter momsloven og kildeskatteloven. Følg løbende op på, hvorvidt underleverandøren fortsat er registreret med de oprindelige pligter ved at søge på deres momsnumre.

Søg på momsnumre i Danmark

Søg på momsnumre i EU (Europa-Kommissionens hjemmeside)

I bør få oplyst identiteten (navn og cpr-nummer) på den person, der repræsenterer underleverandøren. Vær samtidig opmærksomme på, om samme person har repræsenteret andre underleverandører.

Samtidig bør I stille krav om, at I skal være bekendt med identiteten (navn og cpr-nummer) på de ansatte, som underleverandørerne anvender, når de arbejder for jer. Arbejder de ansatte flere steder for underleverandøren, kan I også stille krav om at få oplyst det.

Husk også at stille krav om, at underleverandøren til enhver tid skal kunne dokumentere indberetning til Skattestyrelsens e-Indkomstregister omkring samtlige ansatte. På den måde er der sammenhæng mellem underleverandørens indberetninger og de personer, der rent faktisk udfører arbejdet for jer.

Hvis det er påkrævet, at alle ansatte har en gyldig arbejdstilladelse, og underleverandørerne ikke kan eller vil dokumentere dette, bør I ikke købe ydelser fra dem.

Hvis den ydelse, I køber, udliciteres til andre underleverandører, bør I stille krav om, at I skal godkende kontrakterne. I kan også stille krav om, at de ydelser, I udliciterer, ikke må videreudliciteres.

Skattestyrelsen har erfaring med, at kædesvig kan forekomme blandt leverandører til de fleste brancher.
Det er derfor vigtigt at være opmærksom, når I indgår en aftale.

I skal opbevare fakturaer og alle underbilag til fakturaerne, fx timesedler, oplysninger om underleverandørens ansatte mv., i fem år.

I kan gennemføre undersøgelser af underleverandørens forhold (due diligence) og fx anmode om dokumentation for:

 • afregning af moms og A-skatter

 • kapitalforhold

 • ansvarlig ledelse

 • regnskaber

 • kundereferencer.

Der gælder særlige moms- og skatteregler, hvis I køber ydelser af en udenlandsk virksomhed. Der gælder også særlige momsregler, hvis I udsteder afregningsbilag til jeres underleverandører i stedet for at modtage en faktura.

I kan finde mere om disse særlige regler på Moms ved køb af varer og ydelser i EU eller ved henvendelse til Skattestyrelsens kundecenter.