Sådan undgår du leverandører, der svindler for skat og moms

Når du bruger leverandører til at levere ydelser for din virksomhed, skal du være opmærksom på ikke at blive involveret i svindel med skat og moms. Foregår der svindel hos en leverandør eller underleverandør, kan din virksomhed ufrivilligt blive en del af "kæden". Det kalder vi kædesvig, og vi ved, at der hvert år svindles for store beløb.

Længere nede finder du 8 gode råd til at undgå at blive involveret i kædesvig.

Hvad er kædesvig?

Kædesvig sker, når din virksomhed køber ydelser af en leverandør, der systematisk svindler med skat eller moms, og din virksomhed kan dermed uforvarende blive en del af svindlen.

Du kan blive involveret i kædesvig uden at vide det. Det kan ske ved, at din leverandør udliciterer din opgave til en underleverandør, der ikke følger reglerne, og det kan få konsekvenser for din virksomhed. Du risikerer, at det går ud over din virksomheds økonomi, fx ved at du ikke kan få fradrag for moms og evt. hæfter for ubetalt A-skat og am-bidrag. Det kan også skade din virksomheds omdømme.

Hvad er en underleverandør?

En leverandør eller en underleverandør er en virksomhed, som din virksomhed køber ydelser fra. En leverandør er fx en virksomhed, du køber arbejdskraft hos til en nedrivningsopgave på byggepladsen. I nogle tilfælde vælger leverandøren at indgå en aftale med en underleverandør, som i praksis løser opgaven, din virksomhed har betalt for. Dermed får din virksomhed endnu en leverandør - måske endda uden du ved det.

Læs om faresignalerne og hvordan du undgår kædesvig

Når din virksomhed bruger underleverandører, skal du være særligt opmærksom, hvis de ofte skifter kontonummer, navn eller cvr-nummer, eller hvis en underleverandør beder jer betale til bankkonti i udlandet.

Vær også opmærksom, hvis du fx ikke kan få lov at møde virksomhedens officielle indehaver, eller ikke kan få lov at besøge underleverandørens virksomhedsadresse. 

Hvis du får tilbudt en pris, som er væsentligt lavere end konkurrenternes, kan det hænge sammen med, at der bliver snydt med moms og skat, fx fordi der foregår sort arbejde.

Som minimum bør prisen (ekskl. moms) dække både:

 • Arbejdsløn
 • Feriepenge
 • Sociale omkostninger, fx til feriepenge, ATP mv.
 • Øvrige driftsomkostninger
 • Avance til leverandøren

Tjek altid, at fakturaerne, du modtager, lever op til lovkravene. En faktura lever op til kravene, hvis den indeholder:

 • udstedelsesdato
 • fakturanummer
 • leverandørens cvr-nummer
 • leverandørens virksomhedsnavn og adresse
 • din virksomheds (købers) navn og adressen
 • mængden (antal timer) og arten af det udførte arbejde
 • datoerne og stedet for levering af ydelserne
 • pris pr. enhed (timepris) og momsgrundlaget
 • gældende momssats
 • momsbeløb, der skal betales

Du skal opbevare fakturaer og alle bilag til fakturaerne, fx samarbejdsaftaler, korrespondance, timesedler, oplysninger om underleverandørens ansatte mv., i fem år.

Din virksomhed skal betale alle leverandører via bankoverførsler, så du kan dokumentere, at din virksomhed har betalt, og hvor meget der er betalt for de ydelser, virksomheden har købt. Betaler du kontant, kan din virksomhed i mange tilfælde ikke få fradrag for udgiften.

Du bør kræve, at leverandørerne fremlægger et registreringsbevis, der dokumenterer, at de er registreret efter momsloven og kildeskatteloven. Følg løbende op på, hvorvidt underleverandøren fortsat er registreret med de oprindelige pligter ved at søge på deres momsnumre:

Søg på momsnumre i Danmark

Søg på momsnumre i EU (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Din virksomhed bør få oplyst identiteten (navn og cpr-nummer) på den person, der repræsenterer leverandøren. Vær samtidig opmærksom på, om samme person har repræsenteret andre leverandører.
Samtidig bør du stille krav om at få oplyst identiteten (navn og cpr-nummer) på de ansatte, som leverandøren anvender, når de arbejder for din virksomhed. Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere indberetning til Skattestyrelsens e-Indkomstregister om samtlige ansatte. Sådan kan du være sikker på, at leverandøren har indberettet lønoplysninger om bl.a. am-bidrag og A-skat på de ansatte, der rent faktisk udfører arbejdet for din virksomhed.

Tjek om din leverandør er registreret som arbejdsgiver

Du kan selv tjekke, om din leverandør er registreret som arbejdsgiver. Er leverandøren ikke registreret, bør du være særligt opmærksom. Der kan fx være følgende forklaringer:

 • Arbejdet udføres af virksomhedsejeren selv. Leverandøren skal derfor ikke være registreret som arbejdsgiver.
 • Leverandøren har udliciteret opgaven til en anden virksomhed. Ingen registrering er derfor inden for reglerne, men bør give anledning til, at du undersøger leverandøren og underleverandøren nærmere.
 • Leverandøren burde have været registreret som arbejdsgiver. Der er risiko for, at leverandøren snyder med am-bidrag og A-skat.

Find virksomheder med arbejdsgiverregistrering

 

Hvis det er påkrævet, at alle ansatte har en gyldig arbejdstilladelse, og underleverandørerne ikke kan eller vil dokumentere dette, bør din virksomhed ikke købe ydelser fra dem.

Hvis den ydelse, din virksomhed køber, udliciteres til andre underleverandører, bør du stille krav om, at din virksomhed skal godkende kontrakterne. Du kan også stille krav om, at den underleverandør, du har indgået aftale med om en opgave, ikke må udlicitere opgaven til en anden underleverandør. På den måde sikrer du dig, at arbejdsopgaven ikke pludselig udføres af en kæde af virksomheder, som du ikke har kendskab til.

Din virksomhed kan gennemføre undersøgelser af underleverandørens forhold (due diligence) og fx anmode om dokumentation for

 • afregning af moms og A-skatter
 • kapitalforhold
 • ansvarlig ledelse
 • regnskaber
 • kundereferencer

Der gælder særlige moms- og skatteregler, hvis din virksomhed køber ydelser af en udenlandsk virksomhed.

Læs mere på Når din virksomhed har udenlandske underleverandører