Gå til indhold

Moms af kompensations- og hjælpepakker

Hvis din virksomhed fik kompensation fra hjælpepakkerne, skulle du som udgangspunkt ikke betale moms af den. Der skal nemlig ikke betales moms af offentlige tilskud, der gives som gave - det vil sige tilskud, som du eller din virksomhed har fået, uden at der kræves noget til gengæld.

Vær dog opmærksom på, at du i særlige tilfælde alligevel skulle betale moms af tilskuddet, og at det også får indflydelse på den moms, som du skulle indberette. 

Det drejer sig for eksempel om disse situationer:

Pristilskud - når du har fået tilskud til at nedsætte kundens pris
Hvis du har fået tilskud til at sætte prisen ned, skulle du betale moms, medmindre du solgte en vare eller ydelse, der var momsfritaget. Hvis varen eller ydelsen var fritaget for moms, indgik tilskuddet i den samlede beregning af fradragsprocenten (pro rata-satsen).

Tilskud i forbindelse med salg af billetter til kulturarrangementer eller færgeoverfart 
Hvis du fik tilskud i sommerpakkerne fx til billetsalg i forbindelse med kulturarrangementer eller færgeoverfart, var der særlige regler, som havde betydning for opgørelsen af din moms. Kontakt os på 72 22 12 39, hvis du har spørgsmål om det.

Se Den juridiske vejledning for uddybende og fyldestgørende juridisk information om gaver eller vederlag/tilskud