Gå til indhold

Skat af kompensationsordninger

Har din virksomhed modtaget en corona-kompensation, skal beløbet medregnes i din virksomheds skattepligtige indkomst. Det skal medregnes og oplyses for det år, hvor der er erhvervet endelig ret til kompensationen (også kaldet slutafregnet). Du har fået besked fra Erhvervsstyrelsen, hvis din virksomhed har erhvervet endelig ret til beløbet. 

Hvis din virksomheds kompensation blev slutafregnet i 2022, skal du oplyse kompensationsbeløbet på oplysningsskemaet for 2022, med frist 1. juli 2023.  

Vi modtager løbende oplysninger fra tredjepart om udbetalte kompensationer, og disse vil indgå i vores kontrol af virksomhedernes skattepligtige indkomst.