Gå til indhold

Betaling af ejendomsskatter for erhvervsejendomme

Du betaler nu dine ejendomsskatter via Skattekontoen. Husk, du må tidligst betale 5 hverdage før fristen.

Du betaler ejendomsskatter via Skattekontoen

Fra 2024 overgår opkrævningen af ejendomsskatter fra kommunerne til staten. Fra 2024 skal du derfor betale grundskyld og en evt. dækningsafgift over Skattekontoen.

Hvad er Skattekontoen?

Hvad kategoriseres som erhvervsejendomme og øvrige ejendomme?

Uanset hvilken erhvervsejendom du har, betaler du dine ejendomsskatter via Skattekontoen i 2 rater om året. 

Særlige forhold for nogle ejendomstyper

Landbrugs- og skovejendomme

Offentligt ejede ejendomme - opkrævning via ean-nr.

Andelsboliger og almennyttige boliger

Nye skatteregler

Der er kommet nye regler for beskatning af erhvervsejendomme, som betyder:

lavere satser for grundskyld

en grænse for hvor meget grundskylden kan stige årligt

politisk aftale om en grænse for hvor meget dækningsafgiften kan stige årligt

mulighed for at fastholde dækningsafgiften på 2023-niveau

Du modtager en opkrævning

Du modtager hvert år en opkrævning med digital post fra Vurderingsstyrelsen. Hvis ejendommen har flere ejere, får hovedejer opkrævningen. Her kan du se, hvad du skal betale i grundskyld og evt. dækningsafgift.

Sammen med ejendomsskattebilletten modtager du en vejledning om betalinger og en forklaring på, hvordan dine ejendomsskatter er beregnet.

Sådan betaler du

Du skal betale dine ejendomsskatter via Skattekontoen, som momsregistrerede virksomheder allerede kender. 

Hvis du ejer en erhvervsejendom som privatperson, skal du betale via indbetalingslinjen fra opkrævningen. Du kan med fordel tilmelde dine betalinger til Betalingsservice.

Sådan betaler du via Skattekontoen som virksomhed eller tilmelder dig Betalingsservice som privatperson

Betaling i 2 rater årligt

Grundskyld og dækningsafgift forfalder i 2 rater for et skatteår. Fristerne for raterne i 2024 er: 

  • 2. april 2024
  • 1. august 2024 

Betal tidligst 5 hverdage før fristen

Du kan tidligst betale 5 hverdage før fristen. Altså kan du betale 1. rate fra 21. marts – 2. april 2024. 

 

Hvad sker hvornår?

  1. November/december 2023: De foreløbige 2023-vurderinger for erhvervsejendomme og landbrugs- og skovejendomme offentliggøres på Vurderingsportalen. Din foreløbige vurdering er beskatningsgrundlag for 2024 og 2025, indtil den endelige 2023-vurdering er klar.
  2. 1. januar 2024: Nye skatteregler træder i kraft, som fx betyder, at du skal betale ejendomsskatter via Skattekontoen. Samtidig sænkes satsen for grundskyld markant, og der indføres en grænse for, hvor meget grundskylden kan stige årligt.
  3. 8. marts 2024: Frist for at ansøge om at nedsætte dækningsafgiften, hvis din opkrævning skal justeres. 
  4. 2. april 2024: Frist for betaling af 1. rate af ejendomsskatter. Betales tidligst 5 hverdage før - altså fra 21. marts. 
  5. 1. august 2024: Frist for betaling af 2. rate af ejendomsskatter. Betales tidligst 5 hverdage før.
  6. 2024 og 2025: Du betaler i første omgang dine ejendomsskatter af en foreløbig vurdering for 2023. Når din endelige vurdering for 2023 kommer, efterreguleres dine ejendomsskatter for 2024 og 2025.
  7. 2025: Vurderingsstyrelsen forventer at udsende nye vurderinger af erhvervsejendomme.

Oftest stillede spørgsmål om ejendomsskat

Spørgsmål til opkrævning af dine ejendomsskatter på Skattekontoen?

Ring til os på
72 22 28 00

Mandag kl. 9-17
Tirsdag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-14

Spørgsmål til din ejendomsvurdering eller beregning af dine ejendomsskatter?

Ring til Vurderingsstyrelsen på
72 22 16 16

Mandag kl. 9-17
Tirsdag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-14