Gå til indhold

Få moms betalt i udlandet tilbage

Få refunderet den moms, du har betalt i udlandet til erhvervsmæssig brug.

Frist: 30. september

Fristen for at søge om momsrefusion er den 30. september i året efter, du har købt varen eller ydelsen. 

Hvis du eller en medarbejder rejser til udlandet på vegne af din virksomhed, vil der være en række rejseomkostninger som fx hotelophold. Disse udgifter betaler du udenlandsk moms af, og du kan ikke trække dem fra i virksomhedens momsregnskab. Du kan til gengæld ofte søge om at få momsen refunderet. Det kaldes momsrefusion. 

For at få moms refunderet, skal: 

  • Din virksomhed være momsregistreret, men ikke i det land, hvor du har købt varerne eller ydelserne.
  • Indkøbene vedrøre din virksomheds momspligtige aktiviteter.

Du kan søge om at få hele eller dele af momsen retur fra det land, hvor udgiften har været. 

 

Udgifter inden for EU

Udgifter uden for EU

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om moms