Gå til indhold

Ny momsløsning i TastSelv Erhverv

Ny digital løsning i momsindberetningen hjælper dig til at indberette rigtigt fra start.

Resultaterne: En fjerdedel færre fejl

Den nye digitale momskontrol har allerede ved momsfristen i september 2023 medført, at der var en fjerdedel færre fejl i momsangivelserne blandt de virksomheder, som indberetter moms halvårligt, sammenlignet med året før.  Blandt de virksomheder, som indberetter moms hvert kvartal, ser vi knap en tredjedel færre fejl. Fejl, som ellers medfører rykkere og rettelser, mere sagsbehandling og ekstra arbejde for både Skattestyrelsen og dig, der indberetter. 

Samtidig ved vi fra vores telefonvejledning, at de digitale kontroller har ført til, at flere virksomheder er blevet bevidste om denne indberetning og reglerne på området, og dermed har de højnet vidensniveauet og regelefterlevelsen.  

Vi arbejder videre med andre nye digitale kontroller, der forbedrer momsindberetningen og mindsker fejl.  

Du vil opleve, at momsløsningen i TastSelv Erhverv har ændret sig. 

I Skattestyrelsen arbejder vi hele tiden for, at virksomheder og borgere indberetter og betaler det, de skal. Det betyder bl.a. også, at vi løbende udvikler vores digitale løsninger og bruger data til at undgå fejl. Fx har vi det seneste år udviklet nye digitale kontroller i momsløsningen.

Differencekontrol på tværs af systemer

Vi kan nu sammenligne flere tal med hinanden, og hvis vi ser en difference, gør vi opmærksom på det i selve indberetningen - og hjælper dermed med at løse problemet med det samme, når du indberetter. Samtidig betyder det, at vi i Skattestyrelsen får de rigtige beløb ind, så vi skal bruge mindre tid på at kontrollere og sende rykkere.

Et af de nye tiltag handler om moms ved EU-handel. Du vil i din momsindberetning få en adviseringstekst med det samme, hvis vi kan se, at der er én eller flere uoverensstemmelser mellem din momsindberetning og indberetningen i systemet EU-salg uden moms. Og du får også hjælp til, hvordan du kan rette det, så du kan få problemet ordnet med det samme.

Nyt afsnit i momsindberetningen om momsfritagne aktiviteter

Alle momsregistrerede virksomheder skal én gang årligt, i forbindelse med en momsangivelse oplyse, om virksomheden udover sine momspligtige aktiviteter har haft momsfritagne aktiviteter (omfattet af Momslovens § 13, stk. 1).

Du skal svare ja, hvis din virksomhed i det senest afsluttede regnskabsår har haft salg, hvor du jævnfør Momslovens § 13, stk. 1 ikke har opkrævet moms samtidig med dit momspligtige salg, og såfremt dette har medført en delvis momsfradragsret.

Du skal også indberette den fradragsprocent, virksomheden anvender.

Du vil blive mødt af denne nye del af momsindberetningen ved din indberetning af den momsperiode, hvori juni måned indgår.

I billederne af den nye momsløsning nedenfor kan du ved Skærmbillede 1: Supplerende oplysninger se det nye afsnit om momsfritagne aktiviteter. Se også FAQ om indberetning af momsfritagne aktiviteter.

Læs mere om momsfritagne aktiviteter på skat.dk/momsfrie-ydelser