Gå til indhold

Momsregler ved salg til private i EU efter 1. juli 2021

Hvis din virksomhed har fjernsalg af varer og salg af en række ydelser til private i EU, gælder der særregler om, at momsen skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor det endelige forbrug sker. Der er bl.a. indført én fælles EU-grænse på 10.000 euro pr. år. Beløbsgrænsen omfatter virksomhedens samlede salg til andre EU-lande ud over dine salg i dit eget hjemland - fx Danmark. Beløbsgrænse til hele EU er dermed meget lavere end de tidligere beløbsgrænser, der kun omfattede ét enkelt land. 

Beløbsgrænsen betyder, at virksomheder i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til alle andre EU-lande sammenlagt overstiger 10.000 euro pr. år. Det kan du læse mere om i afsnittet Regler for salg til private i EU (gældende fra 1. juli 2021) nedenfor.

Disse særregler gælder kun ved salg til private i EU. Normalt skal momsen opkræves i virksomhedens hjemland, når en virksomhed sælger til private.

For at gøre det nemmere for virksomheder at indberette og betale moms ift. særreglerne er der lavet en frivillig EU-ordning, der gør det muligt for dig at registrere din virksomhed i ét land og indberette og betale EU-moms dér. Denne ordning har tidligere været omtalt som One stop moms i Danmark. Efter 1. juli 2021 er ordningen blevet omtalt som Moms One Stop Shop.

Du kan læse mere om reglerne og om Moms One Stop Shop på denne side. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Moms One Stop Shop